Z  ŻYCIA  SZKOŁY  -  ROK SZKOLNY  2018/2019

 

NARODOWE CZYTANIE 2018

Dnia 07.09.2018 r. w bibliotece szkolnej uczniowie klasy VII B uczestniczyli
w 7 edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” popularyzująca najwybitniejsze dzieła polskiej literatury i rozpowszechniająca idee czytelnictwa. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego – „Mazurka Dąbrowskiego” Pan Dyrektor Marek Gaszyński odczytał
List Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W związku z obchodami Jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Panie Elżbieta Ignatowicz i Małgorzata Zubrzycka Wicedyrektorki szkoły przeczytały fragmenty lektury – „Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, a uczniowie pod kierunkiem Pani Olgi Zawadzkiej – wybrane teksty z Antologii Niepodległości. Imprezę uatrakcyjniły pieśni patriotyczne oraz wystawa „Życie i twórczość Stefana Żeromskiego” autorstwa Pani Anny Dzięgielewskiej i Anny Juszczuk. 

Anna Juszczuk

                                    

 

 

„PRZEDWIOŚNIE” LEKTURĄ NARODOWEGO CZYTANIA

Dnia 7.09.2018 r. w Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku uczniowie klasy VI A z zainteresowaniem wysłuchali fragmentów  powieści „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego czytanych przez Małgorzatę Dobkowską poetkę oraz nauczycielkę Różę Jabłońską, a także obejrzeli prezentację Adrianny Buzun „Śladami Stefana Żeromskiego”. Uczestnicy Narodowego Czytania wykazali się wiedzą i kreatywnością
w konkursie z nagrodami pt.: „Wokół Przedwiośnia Stefana Żeromskiego”.
Z pięknych kart powieści na nowo ożyły wymarzone „szklane domy” o przyszłej Rzeczypospolitej.

                                                                                 Anna Juszczuk

   
   

 

,,Białystok szlakiem niepodległości"
W listopadzie 2018 r. będziemy obchodzić 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Grupa chętnych uczniów z naszej szkoły 08.09.2018 r. wzięła udział w sobotniej wycieczce zabytkowym autobusem po ulicach naszego miasta. Trasa przejazdu przebiegała przez miejsca związane z odzyskaniem niepodległości przez Białystok od 19.02.1919 r.

W ten sposób rozpoczęliśmy tegoroczne wycieczki w ramach zajęć pozalekcyjnych ,,Cudze chwalicie, swojego nie znacie" prowadzonych przez p. Violettę Grabowską.

 

XVIII MIĘDZYNARODOWY MARSZ ŻYWEJ PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU
W piątek 7września 2018r. uczniowie klas ósmych pod opieką  wychowawców   wzięli  udział w  XVIII  Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Tegoroczny marsz odbywał się pod hasłem "Przez Sybir do niepodległej"  i miał  przypominać historię wywózek na Wschód i upamiętniać tych, którzy z zesłania nie wrócili.

 

MEDAL DILIGENTIAE - ZA PILNOŚĆ
Miło nam poinformować, że podczas oficjalnych miejskich uroczystości inaugurujących nowy rok szkolny 2018/2019
Medal
Diligentiae
otrzymał uczeń
 naszej szkoły - Mateusz Baranowski  z klasy VIII d
wraz z panem Michałem Grygorukiem.
      

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Żegnajcie wakacje, witaj szkoło!
3 września pełni sił zaczynamy nowy rok szkolny.
Wszystkim Uczniom życzymy, by w nowy rok szkolny wkroczyli  z energią
i entuzjazmem, a zdobywanie wiedzy
było fascynującą przygodą.  Niech szkoła będzie dla Was rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań, jak również miejscem  radości i wielu przyjaźni.