ZAJĘCIA POZALEKCYJNE    -  ROK SZKOLNY 2018/2019  

 

KLASY  I - III
Zajęcia taneczne w klasach I - IV Justyna Krajewska poniedziałek
15.30-16.15
sala gimnastyczna
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne Danuta Grzędzińska wtorek
15.00-16.30
sala 104
Zajęcia umuzykalniające - nauka gry na flażolecie Danuta Grzędzińska poniedziałek 10.45-11.30
sala 301
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne Barbara Zadykowicz wtorek
15.00-16.30
sala 104
Koło plastyczne (ZKK) Justyna Jabłońska poniedziałek
11.55-12.40
sala 103
"Kreatywni na szachownicy" (ZKK) Urszula Laskowska czwartek
13.50 - 14.40
sala 103
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
w klasie II a 
Marta Sasimowicz wtorek
12.55 - 13.40
sala 301
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
w klasie III b 
Marta Sasimowicz środa
11.50-12.35
12.55-13.40
sala 301
Gimnastyka korekcyjna
w klasach I - III
Marta Sasimowicz piątek
13.40-14.35
mała sala gimnastyczna
SKS w klasach I - III (zajęcia sportowe) Marta Sasimowicz poniedziałek
13.50- 14.35
piątek
14.45-15.30
mała sala gimnastyczna
Koło teatralne "Mali aktorzy" Katarzyna Abramowicz piątek ( co 2 tygodnie)
11.35-12.20
sala 102
Nauka języka polskiego
z obcokrajowcami klasa 0
Anna Juszczuk wtorek
13.00-13.30
sala 105
Nauka języka polskiego
z obcokrajowcami klasa 0
Sylwia Matanowska środa
11.30- 12.00
sala 105
Rytmika
 zajęcia muzyczno -ruchowe  dla klasy "0"
Sylwia Chodukiewicz poniedziałek
13.00-13.30
sala 102
Zajęcia plastyczne Agnieszka Szwed poniedziałek
10.35- 11.30
sala 106
Indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. III a Małgorzata Zubrzycka poniedziałek
11.50- 12.35
sala 206
Zajęcia religijne w klasie III "Bliżej Pana" Alina Chrościńska  czwartek
12.55-13.40
sala 105
Zajęcia pogłębiające naukę Kościoła
w klasach II
Jolanta
Kawałko
wtorek
14.45-15.30
sala 106
KLASY IV - VIII
 
""Cudze chwalicie, swojego nie znacie" Violetta Grabowska jedna sobota
w miesiącu
Koło języka polskiego
 (klasa VIa, VIb, VIId)
Anna Dzięgielewska wtorek
15.45-16.30
sala 307
2 kolejne tygodnie / tydzień przerwy
Klub Miłośników Star Wars Anna Dzięgielewska wtorek
(co 3 tygodnie)
15.45-16.30
sala 307
Zajęcia z języka polskiego  dla klas VIII (ZKK) Anna Dzięgielewska piątek
15.40-16.25
sala 307
Zajęcia wyrównujące wiedzę
i umiejętności  z języka polskiego
 w klasach IV i V
Katarzyna Zaniewska wtorek
15.30- 16.45
sala 303
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasie VI b Olga Zawadzka środa
15.35-16.20
sala 303
Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne w klasie VII b Olga Zawadzka poniedziałek 15.30 -16.15
sala 303
w zależności od potrzeb
"Hola amigos" - koło języka hiszpańskiego Paweł Malinowski piątek
8.00-8.45
sala 203
Koło języka angielskiego Joanna Kazuczyk środa
8.50
sala 204
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas VI Dorota Żukowska wtorek
8.00-8.45
sala 203
Angielski z TIK Dorota Żukowska środa
8.00-8.45
sala 206
Język angielski - Zajęcia  przygotowujące  uczniów do Egzaminu  Ósmoklasisty (ZKK) Joanna Sawicka poniedziałek
15.40-16.25
sala  308
Język niemiecki - Zajęcia  przygotowujące  uczniów do Egzaminu  Ósmoklasisty Julita Dudaryk poniedziałek
8.50-9.35
sala 209
Zajęcia z matematyki przygotowujące  uczniów do Egzaminu Ósmoklasisty  (ZKK) Justyna Malinowska czwartek
15.40-16.25
sala 304
Koło matematyczne w klasach VII Emila Worobiej piątek
15.45-16.30
sala 310
Koło matematyczne  (ZKK) Emila Worobiej wtorek
15.40-16.25
sala 310
Koło matematyczne  (ZKK) Emila Worobiej czwartek
8.00-8.45
sala 310
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
w klasach V
Emila Worobiej poniedziałek
8.00-8.45
sala 310
Koło historyczne Krystyna Czajkowska poniedziałek 8.00-8.45
sala 210
Koło ekologiczne Krystyna Czarniecka poniedziałek 8.00-8.45
sala 309
Koło chemiczne Barbra Matczuk czwartek
14.40-15.35
sala 302 
Koło fizyczne "Ryzyk Fizyk" Wojciech Panasewicz piątek
15.45-16.30
sala 302
CHÓR Dorota Tymińska czwartek
 15.30-16.45
sala 211
Koło biblijne w klasach IV i V a Alina Chrościńska czwartek
8.00-9.35
sala 307
Zajęcia edukacyjno - czytelnicze i informatyczne "Popołudnie z książką i komputerem" w klasach IV - VIII Anna Juszczuk poniedziałek
15.45-16.30
biblioteka


POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
Indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. VIII B  Małgorzata Zubrzycka wtorek
9.45-10.30
s. 211
środa
11.50-12.35
sala 301
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
w kl
. IV
Małgorzata Zubrzycka czwartek
08.00-8.45
sala 301
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
w kl
. V
Małgorzata Zubrzycka poniedziałek 08.00-8.45
sala 101
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
w kl
. VI
Małgorzata Zubrzycka wtorek
 08.00-8.45
sala 301
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
w kl
. VII
Małgorzata Zubrzycka wtorek
15.40-16.25
sala 301
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
w kl
. VIII
Małgorzata Zubrzycka piątek
8.00-8.45
sala 301
Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze
 klasa I a
Justyna Jabłońska piątek
12.55-13.40
sala105
Nauka języka polskiego dla obcokrajowców
Izabela Łuckiewicz 
środa
15.40 - 16.25
sala 205
Zajęcia z języka polskiego  dla klas IV (ZKK) Izabela Łuckiewicz piątek
8.00-8.45
sala 205
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno– społeczne w kl. IV- VIII Urszula Laskowska czwartek
15.45 - 16.20
sala 103