Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 

 

 


    


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

Rodzaj  zajęć Opiekun   Dzień tygodnia Godzina

 

                                                                   NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  (klasa II D)

Justyna Krajewska  

piątek 9.50-10.35
sala 301
Innowacja - "Klub Młodego Przedsiębiorcy"  (klasa II D_ Justyna Krajewska   poniedziałek 11.50-12.35 sala 202
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasie III c Justyna Jabłońska piątek 10.45-11.30   sala 301
Koło Matematyczne (klasa II b) 
(co drugi tydzień)
Urszula Laskowska poniedziałek 12.50-13.35 sala 203
Koło Plastyczne (klasa II b)
 (co drugi tydzień
Urszula Laskowska poniedziałek 12.50-13.35 sala 203
Zajęcia zespołu instrumentalnego "Tęczowe dźwięki"  (klasa II b) Urszula Laskowska poniedziałek 11.50-12.35 sala 203
Nauka języka polskiego   (klasa 0) Anna Juszczuk czwartek

 12.40-13.15  biblioteka

Zespół wyrównywanie wiedzy
w klasie I
Katarzyna Abramowicz poniedziałek 13.45 - 14.30 sala 105
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy II a i II B Elżbieta Żukowska wtorek
czwartek
12.55-13.40 sala 203
8.50 - 9.35 sala 203
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze klasa III a Agnieszka Szwed wtorek 8.50 - 9.35 sala 106
Zajęcia z języka angielskiego "English is fun"  w klasie III a Ag Szwed wtorek 8.00-8.45 sala 106
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasach  II c Sylwia Matanowska piątek 11.50- 12.35 sala 301
Program "Przyjaciele Zippiego"
(klasa II c)
Sylwia Matanowska wtorek  

14.45-15.30  sala 103

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasie II e Elżbieta Całęk środa 10.45 - 11.30 sala 202
 

     LOGOPEDIA

Zajęcia logopedyczne w klasie
II d
Justyna Krajewska czwartek 13.50-14.35  sala 301
Zajęcia logopedyczne w klasie
II c
Justyna Krajewska środa 11.50 - 12.35  sala 301
Zajęcia  logopedyczne 
(klasa 0, Ia, IIa, II b)
Urszula Laskowska
czwartek

8.50-9.40 sala 301
Terapia logopedyczna kl. II e Anna Dzięgielewska piątek 9.50-10.30 sala 301
Terapia logopedyczna kl. I b Anna Dzięgielewska czwartek 12.45 - 13.15 sala 301

 

                                                           TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zespół  korekcyjno - kompensacyjne w klasie III a  i III c   Justyna Jabłońska  

czwartek


12.35 -13.40 sala 301
Zespół  korekcyjno - kompensacyjne w klasie I d Barbara Zadykowicz poniedziałek
czwartek
13.45- -14.10  s.205
11.00-11.40 s. 301
Zajęcia rewalidacyjne indywidualne  (klasa VI b) Małgorzata Zubrzycka poniedziałek
środa
8.50-9.35 sala 301
13.50-14.35  sala 301
Zajęcia rewalidacyjne indywidualne  (klasa VI b) Małgorzata Zubrzycka poniedziałek
piątek
8.00-8.45 sala 301

8.00-8.45 s. 301

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. IV Małgorzata Zubrzycka czwartek  8.00 - 8.45
sala 211
Zespół  korekcyjno - kompensacyjny kl. V - VI Zofia Tarasik wtorek 8.00 - 8.45
sala 310
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. III b Danuta Grzędzińska wtorek 8.50-9.35  sala 301
13.40- 14.20  sala 104
                                                                                    

                                                                             JĘZYK POLSKI 

Zespół  wyrównawcze z języka polskiego kl. IV  A i V A Olga Zawadzka czwartek 14.40-15.25
sala 3
03
Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów polonistycznych Olga Zawadzka w zależności od potrzeb sala 303
Zespół  wyrównawczy z języka polskiego w klasach szóstych Izabela Łuckiewicz poniedziałek

 8.50-9.35  sala 308
15.40- 16.25 sala 308

Nauka języka polskiego   (klasa Vd) Anna Juszczuk piątek

 12.40-13.40  biblioteka

Nauka języka polskiego   (klasa Va) Agnieszka Tarasiuk czwartek 11.50- 12.35 biblioteka
Zespół wyrównywania wiedzy z języka polskiego  (klasy IVb, 5b, Vd) Anna Dzięgielewska środa 14.45-15.30 sala 307
 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Koło Dziennikarskie Adrian Petelski poniedziałek 8.50-9.35 sala 210
Koło Fotograficzne Adrian Petelski wtorek 15.40-16.25 sala 206

                                                                  MATEMATYKA  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach IV - V Eliza Chodorowska poniedziałek 14.45-15.30
sala 305
Koło matematyczne dla klas IV - VI (klasa 6 a i 4a) Eliza Chodorowska poniedziałek 15.40.-16.25 sala 305
Zespół wyrównawczy w klasach VI Justyna Malinowska wtorek 15.40 - 16.25 sala 304
Koło Matematyczne w klasach VI Justyna Malinowska środa 14.45 - 15.30 sala 304
 

   WOLONTARIAT   

Szkolne Koło Wolontariatu
klasy III - VI
Izabela Łuckiewicz środa

14.30
sala 308

                                                                              SZACHY

"Wszyscy gramy w szachy" w ramach projektu ogólnopolskiego
 "Szachy w szkole"
(klasa II b)
Urszula Laskowska środa 11.50-12.35
sala 203

                                                                     

                                                                            JĘZYK ANGIELSKI

Koło Języka Angielskiego - klasy V Joanna Sawicka wtorek  

8.00-8.45
sala 20
2

Koło Języka Angielskiego -
klasa VI b 
Joanna Sawicka poniedziałek 8.50 - 9.35
sala 202
Koło Języka Angielskiego "W kręgu kultury krajów anglojęzycznych"  (klasy VI a, VI b) Dorota Żukowska poniedziałek 8.00-8.45

sala 204

Zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego kl.
IV
Dorota Żukowska poniedziałek 14.45 -15.30
sala
204
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI Krzysztof Babiracki poniedziałek 8.00-8.45
sala 202

                                                                        JĘZYK NIEMIECKI

Zajęcia z  Języka Niemieckiego (klasy V) Julita Dudaryk czwartek 15.40- 16. 25
sala
209
Koło Języka Niemieckiego
"Deutsch ist mein Hobby" 

(klasa VI B)

Julita Dudaryk piątek 14.40-15.25
sala
209

                                                                                     PRZYRODA

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne  (klasy VI) Piotr Iwaniuk

poniedziałek
 

15.30-17.00 s.309
Koło przyrodnicze Krystyna Czarniecka wtorek
 
15.40- 16. 25 .309

                                                                      MUZYKA/ PLASTYKA

Zespół instrumentalny
 "Nasza muzyka"
 

Violetta Grabowska wtorek 15.30 sala 211
 

    ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

       
Zajęcia świetlicowe Jolanta  Śpiewak wtorek
poniedziałek
12.00 0- 13.00 
12.00-13.00

                                                            WYCHOWANIE FIZYCZNE

"Mały Mistrz"  (klasa II d) Marta Grzybowska środa 10.45-11.30 (sala gimnastyczna)
Zajęcia z mini siatkówki (w klasach III ) Zbigniew Kozikowski
wtorek

13.50-14.35 (mała sala gimnastyczna)
Gimnastyka korekcyjna
 w klasach IV - VI
Andrzej Popławski środa 15.40- 16.25 (mała sala gimnastyczna)
Gimnastyka korekcyjna
 w klasach I - III
Marta Sasimowicz wtorek 14.45 - 15.30 (mała sala gimnastyczna)
 

 RELIGIA

"Bliżej Pana"  klasy III a i III b Alina Chrościńska piątek  

12.55-13.40 sala 304

"Koło Biblijne " klasa V b Alina Chrościńska środa
 
13.50-14.35  sala 304
przygotowanie  do I Komunii Alina Chrościńska wtorek 12.55 - 13.40 sala 205
Zajęcia pogłębiające  naukę Kościoła "Bliżej Pana" 
(w klasach IV b i VI b)
Jolanta Kawałko wtorek 8.00-8.45 sala 306
przygotowywanie do konkursów Jolanta Kawałko wtorek 14.45-15.30

 BIBLIOTEKA

Popołudnie z książką
i komputerem w bibliotece szkolnej
Anna Juszczuk poniedziałek 15.00-16.00
 
Koło Miłośników Książek Agnieszka Tarasiuk czwartek 8.00-8.45

 

Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku