Szkolenie pracowników OC

 

Każdy z pracowników szkoły powinien do 10 listopada 2020 roku zapoznać się
z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi obrony cywilnej. Znajdują się one
 w zakładce „Szkolenie pracowników z OC”. Po obejrzeniu prezentacji należy
 w sekretariacie podpisać listę poświadczającą zapoznanie się z tymi materiałami szkoleniowymi.

prezentacja  

Co to jest Obrona Cywilna?

prezentacja

Międzynarodowe Prawo Humanitarne