ŚWIETLICA   SZKOLNA

Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku  w godz.  7.30 - 16.30
Drogie Świetliczaki, pamiętajcie, w zdrowym ciele, zdrowych duch.
PREZENTACJA

Drogie Świetliczaki, zachęcamy Was do aktywności ze świątecznym padletem. Link poniżej.

ŚWIĄTECZNY PADLET

Drogie Świetliczaki, zachęcamy Was do aktywności z wiosennym padletem. Link poniżej.

WIOSENNY PADLET

Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy dużo zdrowia! Do szybkiego zobaczenia!

Wychowawcy świetlicy
Szkoła  nasza  docenia wychowawczą rolę świetlicy szkolnej . Obecnie świetlica zajmuje jedno duże pomieszczenie  i zaplecze do przechowywania potrzebnych
 do pracy  z uczniami artykułów  i pomocy.
Swoimi działaniami świetlica obejmuje wszystkich uczniów  klas  od  I do III.
Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki
uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny zatem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Dotyczą one najbliższego otocznie dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie.

 


W  NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ  PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA

 • rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie, szycie, origami i inne),

 • rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, wyjścia do biblioteki, spotkania czytelnicze, inscenizacje, czytanie tekstu dla zaproszonych gości  w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”),

 • wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat 
  ( czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  
  i edukacyjne),

 • kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat  (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa  na daną literę” i inne),

 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych),

 • kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki),

 • zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe),

 • relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, wycieczki), • wspólne odrabianie lekcji.Szczególną  uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia 
 i współdziałania  w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów  z  kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań  i uczuć   oraz  dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.