STOŁÓWKA SZKOLNA  

 

OGŁOSZENIE

 Wpłaty za obiady za miesiąc marzec prosimy dokonywać w dniach

 (23.02.2021-03.03.2021)

Rodzice uczniów klas 0-III (23 dni żywieniowe x 3,30 zł.)kwota do zapłaty 75,90 zł. z dopiskiem imię i nazwisko  dziecka oraz klasa

Opłata pracownika pedagogicznego(23 dni żywieniowe x 6,10) kwota do zapłaty 140,30 zł. z dopiskiem imię i nazwisko

Kwotę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego - 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

 

JADŁOSPIS
Jadłospis stołówki szkolnej w bieżącym tygodniu (15.03.2021 - 19.03.2021).

pobierz (plik doc)


 

JADŁOSPIS
Jadłospis stołówki szkolnej w bieżącym tygodniu (08.03.2021 - 12.03.2021).

pobierz (plik doc)


 


OGŁOSZENIE - OBIADY SZKOLNE
RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPISANIA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW U WYCHOWAWCY KLASY LUB   W SEKRETARIACIE SZKOŁY I ZAPOZNANIA SIĘ  Z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, ZNAJDUJĄCYM  SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ OBOK STOŁÓWKI.

Wpłaty za obiady za listopad (20 dni żywieniowych x 3,30zł) prosimy dokonywać w dniach 26.10.2020 r. –30.10.2020 r.
- opłata ucznia – 66,00 (obowiązkowo z dopiskiem - za obiady 11.2020 r. 20 posiłków x 3,30zł, imię i nazwisko dziecka).

- opłata pracownika pedagogicznego -122,00(obowiązkowo z dopiskiem - imię i nazwisko – nauczyciel SP za obiady 11.2020r. 20 posiłków x 6,10 zł)

Kwotę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego - 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262

Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej.

Dzieci,które nie będą miały karty obiadowej nie będą wpuszczane na stołówkę szkolną.

        Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.
Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego   w Białymstoku
/
format pdf./ pobierz
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr37 im. K. Górskiego
w Białymstoku  - aneks do regulaminu pracy stołówki

/format pdf./ pobierz
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr37 im. K. Górskiego
w Białymstoku  - aneks do Zarządzenia nr 5 /2019

/format pdf./ pobierz
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr37 im. K. Górskiego
w Białymstoku
/format pdf./
pobierz