Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 

 

 


        


SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI WYBRANY!
oby:

przewodnicząca - Zuzanna Malarek   - klasa  V  "a”

wiceprzewodniczący - Szymon Cholewski - klasa IV "a”

sekretarz i skarbnik SU -  Patrycja Wasilewska   - klasa VI "a"

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 został
pan Adrian Petelski.

 

 

 

Samorząd Uczniowski  działa w nasze szkole bardzo prężnie. Oprócz organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych, nawiązujemy stałą współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, wspomagającymi osoby potrzebujące naszej pomocy. Od wielu lat czynnie włączamy się w akcję zbiórki pieniędzy na rzecz chorych otoczonych opieką przez Towarzystwo ,,Nasz dom”. Zbieraliśmy fundusze na zakup protez dzieciom, które na skutek nieszczęśliwych wypadków lub chorób nowotworowych utraciły kończyny. Coroczne zbieramy monety w akcji ,,Góra grosza”, będącej pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Sportu. W tym roku włączyliśmy się do zbiórki plastikowych nakrętek, by za ich sprzedaż móc zakupić wózki inwalidzkie. Nie pozostajemy obojętni na żadne wezwanie. Wspieramy finansowo Związek Sybiraków, by wspólnie przyczynić się do renowacji i odbudowy grobów Polaków, pochowanych
w odległym kraju.  Jesteśmy dumni z naszych działań szczególnie dlatego, że służą one innym, bardziej potrzebującym!

 

Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku