SAMORZAD UCZNIOWSKI - ROK SZKOLNY 2019/2020D

 

 

przewodnicząca: Daria Mielech, kl. 8 b
I wiceprzewodnicząca: Oliwia Wasilewska, kl. 8 b
II wiceprzewodnicząca: Natalia Gogolewska, kl. 7 a

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020
 jest Pan Adrian Petelski.Samorząd Uczniowski  działa w naszej szkole bardzo prężnie. Oprócz organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych, nawiązujemy stałą współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, wspomagającymi osoby potrzebujące naszej pomocy. Zbieraliśmy fundusze na zakup protez dzieciom, które na skutek nieszczęśliwych wypadków lub chorób nowotworowych utraciły kończyny. Corocznie zbieramy monety w akcji ,,Góra grosza”, będącej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku włączyliśmy się do zbiórki plastikowych nakrętek, by za ich sprzedaż móc zakupić wózki inwalidzkie. Nie pozostajemy obojętni na żadne wezwanie. 
Jesteśmy dumni z naszych działań szczególnie dlatego,  że służą one innym, bardziej potrzebującym!