SAMORZAD UCZNIOWSKI - ROK SZKOLNY 2018/2019D

 

 

przewodnicząca: Urszula Kozłowska, kl. VIII a
I wiceprzewodnicząca: Barbara Zieniewicz, kl. VIII b
II wiceprzewodnicząca: Wiktoria Pul, kl. VI b

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019
 został Pan Adrian Petelski.Samorząd Uczniowski  działa w naszej szkole bardzo prężnie. Oprócz organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych, nawiązujemy stałą współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, wspomagającymi osoby potrzebujące naszej pomocy. Zbieraliśmy fundusze na zakup protez dzieciom, które na skutek nieszczęśliwych wypadków lub chorób nowotworowych utraciły kończyny. Corocznie zbieramy monety w akcji ,,Góra grosza”, będącej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku włączyliśmy się do zbiórki plastikowych nakrętek, by za ich sprzedaż móc zakupić wózki inwalidzkie. Nie pozostajemy obojętni na żadne wezwanie. 
Jesteśmy dumni z naszych działań szczególnie dlatego,  że służą one innym, bardziej potrzebującym!