Szkoła

   Aktualności

   Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki


Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.
085 65-43-987
fax. 
085 65-41-289
 

email: sp37@um.bialystok.pl

adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 

 

 

 

 


         


Rozkład dzwonków


         

 

1. 8.00- 8.45  

 

2. 8.50- 9.35 drugie śniadanie
3. 9.50 -10.35 9.35 - 9.50
4. 10.45-11.30 przerwy obiadowe
5. 11.50 - 12.35 11.30- 11.50
6. 12.55 - 13.40 12.35 - 12.55
7. 13.50 - 14.35  
8. 14.45 - 15.30  

Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku