RADA RODZICÓW    -  ROK SZKOLNY 2019/2020

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza G
órskiego w Białymstoku

przewodniczący:    Tomasz Tuchliński

wiceprzewodniczący:  Marcin Kamieński

sekretarz:  Artur Fomienko

skarbnik: Urszula Paszko

 
 

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku informuje, iż kwota rocznej składki
 w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

a pierwsze dziecko w szkole -  50 zł
za drugie dziecko w szkole - 40 zł

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne.

O przeznaczeniu funduszy decyduje Rada Rodziców w porozumieniu  z Dyrektorem Szkoły. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone  w szczególności na: 
- nagrody,
 
- zapomogi,
 
- wycieczki szkolne,
 
- imprezy szkolne,
 
- pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
 
- pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą, 
 
- wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
 
- poprawę bazy materialnej szkoły.
 

100% środków pochodzących ze składek rodziców danej klasy Rada Oddziałowa Rodziców przekazuje na rzecz Rady Rodziców. Na wniosek Rady Oddziałowej Rodziców część pieniędzy zebranych w klasie może być przeznaczona na dofinansowanie biletów do kina, teatru itp. dzieciom znajdującym sie w trudnej sytuacji materialnej.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców.

RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza  Górskiego
ul. Jaworowa 8     15 -808  Białystok

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 
08 8099 0004 0011 5570 2000 0010

W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY!!!

Zapraszamy do korespondencji elektronicznej
za pośrednictwem e-mail:

radarodzicowsp37@o2.pl
"Rada Rodziców. Kompetencje i zasady działania"
Publikacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020


Protokół  z posiedzenia Rady Rodziców  nr 3/2019/2020
z dnia 05.02.2020r.

pobierz /plik pdf/


Protokół  z posiedzenia Rady Rodziców  nr 1/2019 z dnia 12.09.2019r.


pobierz /plik pdf/Protokół  z posiedzenia Rady Rodziców  nr 2/2019 z dnia 26.09.2019r.

pobierz /plik pdf/