RADA RODZICÓW    -  ROK SZKOLNY 2017/2018  

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza G
órskiego w Białymstoku

przewodnicząca:    Iwona Sacharewicz

wiceprzewodniczący:   Grażyna Lewicka

sekretarz:  Katarzyna  Puciłowska


 

W imieniu Rady Rodziców informujemy, iż składka na Radę Rodziców wynosi
w  tym roku szkolnym:
-
 50,00 zł – jeżeli do szkoły uczęszcza 1 dziecko
- 40,00– na drugie dziecko
 

W związku z promowaniem programu Białostockiej Karty  Dużej Rodziny Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego
 w Białymstoku i Rada Rodziców przy SP 37 postanowili zwolnić rodziców z opłaty  składki   na  trzecie dziecko uczące się   w szkole. 

Rodzice mają możliwość dokonywania wpłat ratalnie. minimalna jednorazowa wpłata wynosi 5 zł.

Uprzejmie prosimy o wpłaty. O przeznaczeniu funduszy decyduje Rada Rodziców w porozumieniu  z Dyrektorem Szkoły. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone  w szczególności na: 
- nagrody,
 
- zapomogi,
 
- wycieczki szkolne,
 
- imprezy szkolne,
 
- pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
 
- pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą, 
 
- wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
 
- poprawę bazy materialnej szkoły.
 

100% środków pochodzących ze składek rodziców danej klasy Rada Oddziałowa Rodziców przekazuje na rzecz Rady Rodziców. Na wniosek Rady Oddziałowej Rodziców część pieniędzy zebranych w klasie może być przeznaczona na dofinansowanie biletów do kina, teatru itp. dzieciom znajdującym sie w trudnej sytuacji materialnej.

Wpłaty można dokonać:
- w sekretariacie szkoły,
- u wychowawcy klasy,
 - lub bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza  Górskiego
ul. Jaworowa 8     15 -808  Białystok

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 
08 8099 0004 0011 5570 2000 0010

W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY!!!

Zapraszamy do korespondencji elektronicznej
za pośrednictwem e-mail:

radarodzicowsp37@o2.pl

 

UWAGA KONKURS!!!
Rada Rodziców ogłasza konkurs dla wszystkich klas  0-VII

 „Razem możemy więcej

Klasa która w roku szkolnym 2017/2018 dokona najwyższych wpłat
na Fundusz Rady Rodziców otrzyma wyróżnienie oraz bonus
w wysokości 200 zł.

 Wypłacone fundusze będą mogły być  przeznaczone na dowolne cele wybrane przez klasę.

                                                                         Życzymy powodzenia

                                                                              RADA RODZICÓW

Regulamin konkursu  - plik pdf  Protokoły i dokumenty Rady Rodziców


Protokół z obrad z zebrania Rady Rodziców 
przy  Szkole Podstawowej nr 37 
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2017/2018 ,
z dnia 14.09.2017 r.  - plik.pdf


Protokół z obrad z zebrania Rady Rodziców 
przy  Szkole Podstawowej nr 37 
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2017/2018 ,
z dnia 28.09.2017 r.  - plik.pdf
Protokół z obrad z zebrania Rady Rodziców 
przy  Szkole Podstawowej nr 37 
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2017/2018 ,
z dnia 21.11.2017 r.  - plik.pdf
Protokół z obrad z zebrania Rady Rodziców 
przy  Szkole Podstawowej nr 37 
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2017/2018 ,
z dnia 19.02.2018 r.  - plik.pdf