Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 


 


RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  
 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

przewodniczący:    Iwona Sacharewicz

wiceprzewodniczący:   Katarzyna Puciłowska

sekretarz:  Małgorzata Jopich

 

     

Protokoły i dokumenty Rady Rodziców

 

Protokół z obrad z zebrania Rady Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2016/2017 , z dnia 14.09.2016 r.  - plik .pdf

Protokół z obrad z zebrania Rady Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2016/2017 , z dnia 09.11.2016 r.  - plik .pdf

Protokół z obrad z zebrania Rady Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2016/2017 , z dnia 14.02.2017r.  - plik .pdf

Protokół z obrad z zebrania Rady Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2016/2017 , z dnia 25.04.2017r. 
 strona 1 plik .pdf , strona 2. plik pdf

Protokół z obrad z zebrania Rady Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2016/2017 , z dnia 16.05.2017r. 
 strona 1 plik .pdf , strona 2. plik pdf,  strona 3. plik pdf

Protokół z obrad z zebrania Rady Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2016/2017 , z dnia 20.06.2017 r.  - plik .pdf

 

 

      W imieniu Rady Rodziców informujemy, iż składka na Radę Rodziców wynosi w  tym roku szkolnym:

- 50,00 zł – jeżeli do szkoły uczęszcza 1 dziecko
- 40,00 zł – na drugie dziecko
 

W związku z promowaniem programu Białostockiej Karty  Dużej Rodziny Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku i Rada Rodziców przy SP 37 postanowili zwolnić rodziców z opłaty  składki   na  trzecie dziecko uczące się  w szkole. 

Rodzice mają możliwość dokonywania wpłat ratalnie. minimalna jednorazowa wpłata wynosi 5 zł.

Uprzejmie prosimy o wpłaty. O przeznaczeniu funduszy decyduje Rada Rodziców w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
- nagrody,
- zapomogi,
- wycieczki szkolne,
- imprezy szkolne,
- pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
- pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą, 
- wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
- poprawę bazy materialnej szkoły.
100% środków pochodzących ze składek rodziców danej klasy Rada Oddziałowa Rodziców przekazuje na rzecz Rady Rodziców. Na wniosek Rady Oddziałowej Rodziców część pieniędzy zebranych w klasie może być przeznaczona na dofinansowanie biletów do kina, teatru itp. dzieciom znajdującym sie w trudnej sytuacji materialnej.

Wpłaty można dokonać:
- w sekretariacie szkoły,
- u wychowawcy klasy,
 - lub bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza  Górskiego
ul. Jaworowa 8     15 -808  Białystok
 

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie
08 8099 0004 0011 5570 2000 0010

W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY!!!

Zapraszamy do korespondencji elektronicznej za pośrednictwem e-mail:

radarodzicowsp37@o2.pl

 

 

 

 

 

Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku