Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 


         


PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

 

 

mgr Eliza Chodorowska

Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej
Co przemawia  za stosowaniem  metod  aktywizujących w procesie dydaktyczni - wychowawczym?
Jak powstał autorski program dla koła matematycznego?
Dlaczego czytanie na matematyce?
Scenariusze lekcji matematyki dla klasy VI - czytanie  ze zrozumieniem. 

mgr Joanna Niewiarowska

Dlaczego uczymy się matematyki
Niewłaściwe  zachowania  uczniów - czy  i  jak  można im zapobiegać
Scenariusz lekcji matematyki w klasie II gimnazjum
Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV
Scenariusz lekcji matematyki w klasie V
Scenariusz lekcji godziny wychowawczej. Kl. IV - VI

 

mgr Kazimierz Krajewski

4 grudnia 2002r. - DZIEŃ MATEMATYKI w SP nr 37 w Białymstoku


mgr Zofia Tarasik
Konspekty lekcji matematyki w kl. V.
Nowoczesne technologie w nauczaniu matematyki 

 

mgr Krystyna Czarniecka
Scenariusz lekcji wychowawczej (edukacja prozdrowotna) w klasie VI
Scenariusz zajęć w ramach szkolnego Koła Ekologicznego
Scenariusz lekcji przyrody w klasie V

 

mgr Krystyna Czajkowska 
Praca  aktywnymi  metodami  – DRAMA NA LEKCJACH HISTORII

 

mgr Violetta Grabowska
CUDZE CHWALICIE- Swojego nie znacie
Rola muzyki antywojennej

 

mgr Maria Orzechowska - Sołowiej
Rodzaje ćwiczeń ortograficznych z języka niemieckiego.  

 

Dorota Żukowska
"Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego"  /format pdf./ pobierz
"Przykładowy test z języka angielskiego dla klasy V skonstruowany
zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego"
/format pdf./ pobierz

 

mgr Nina Niedźwiedź
Agresja wśród dzieci i młodzieży
Konsekwencje wychowawcze postaw rodzicielskich
Postawy rodzicielskie -warsztaty dla rodziców
Wpływ organizacji życia domowego na wyniki w nauce i zachowanie dzieci  

 

mgr Barbara Matczuk
SCENARIUSZ IMPREZY ŚWIETLICOWEJ – „POTYCZKI PRZYRODNICZE”
WSPIERANIE NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO POPRZEZ GRY I ZABAWY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

mgr Jerzy Szydłowski
Z doświadczeń trenera

 

mgr Andrzej Popławski
PŁYWANIE W KOREKCJI WAD POSTAWY

 

mgr Alina Chrościńska 
 Tydzień Ziemia Święta

SCENARIUSZ - TYGODNIA ZIEMI ŚWIĘTEJ

Scenariusze lekcji religii.

Koło Biblijne

Najpiękniejszy różaniec 2007

 
   

Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku