PROGRAMY I PROJEKTY

 

                       UCZESTNICZYMY W PROJEKTACH i PROGRAMACH:

Celem Programu jest edukacja dzieci uczęszczających do klas I-III   z zakresu zdrowego odżywiania, z naciskiem na budowanie trwałego  i prawidłowego nawyku spożywania 5 porcji warzyw, owoców  lub soku.

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu pt." Szkoła przyjazna żywieniu   i aktywności fizycznej". Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia  i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji- zapobieganie rozwojowi nadwagi  i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

 

 Każde dziecko w szkole podstawowej ma prawo do bezpłatnego kartonika białego mleka w szkole przez trzy dni w tygodniu.

 

 
„Radosna szkoła” to program mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych. W ramach tego programu szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na:  pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz  urządzenie szkolnego placu zabaw.

 

Ogólnopolski program edukacyjny "Klub Bezpiecznego Puchatka" pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji skierowany do klas pierwszych szkół podstawowych. Celem akcji jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole,
czy w czasie zabawy.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia
 i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

 

Nasza szkoła stara się o przystąpienie do sieci
Szkół Promujących Zdrowie
.


W roku szkolnym 2010/2011 otrzymaliśmy certyfikat
"Społeczeństwo Obywatelskie Zaczyna się w Szkole"


 

Szkoła Podstawowa nr 37 im. K. Górskiego
w Białymstoku  została przyjęty do grona OGÓLNOPOLSKIEJ GRUPY SZKÓŁ
ROZWIJAJĄCYCH SIĘ.

Od grosika do złotówki” jest to projekt edukacji finansowej realizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy  i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z CEN   w Białymstoku. Projekt adresowany jest do uczniów  w wieku 8-9 lat.  Uczestnictwo umożliwi uczniom zdobycie wiedzy oraz rozwinięcie  i doskonalenie umiejętności związanych z gospodarowaniem pieniędzmi.


Celem programu e Twinning  jest łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych

Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek, wykorzystywana aby wspierać naukę języka angielskiego.
Najważniejszą korzyścią  systematycznego korzystania z  Programu Insta.Ling  jest  poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie uczniów posługujących się  językiem angielskim.

www.instaling.pl

"Mały miś w świecie wielkiej literatury" -  celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci.