{margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;}


Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 


      


PODRĘCZNIKI  OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 
                                                              KLASA  0

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2017/2018

                                                                               KLASA  I
      edukacja wczesnoszkolna -  uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole

język angielski -   uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole 
religia katolicka –„ Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” + zeszyt ćwiczeń - W. Kubik - WAM Kraków
religia prawosławna – "Bóg świat i ja" podręcznik do nauki religii prawosławnej dla klasy I szkoły podstawowej. Autorzy: ks. A. Busłowski, L. Busłowska + zeszyt ćwiczeń "Bóg Świat i ja"

                                                                                   KLASA  II
  
       edukacja wczesnoszkolna -  uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      

język  angielski -    uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole     
religia katolicka – „Kochamy Pana Jezusa” + zeszyt ćwiczeń- W. Kubik - WAM Kraków
religia prawosławna -
 
 "Dobra Nowina i ja" Podręcznik do nauki religii prawosławnej dla klasy II szkoły podstawowej. Autorzy: ks. A. Busłowski, L. Busłowska + zeszyt ćwiczeń
  "Dobra Nowina i ja"

                                                                            KLASA III
            

edukacja wczesnoszkolna -  uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
język  angielski -  
  uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole    
religia katolicka – „
Przyjmujemy Pana Jezusa” + zeszyt ćwiczeń - W. Kubik - WAM Kraków
religia prawosławna -
Nasze spotkania z Bogiem cz. 1 i 2 - podręcznik do nauczania religii prawosławnej Poznajemy Stary Testament redakcja dr Lilla Busłowska – Wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna

                                                                                     KLASA IV 

JĘZYK  POLSKI

uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
  JĘZYK ANGIELSKI uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
JĘZYK NIEMIECKI
 
Punkt. Język niemiecki. Podręcznik  do klasy 4. szkoły podstawowej.  Anna Potapowicz;  WSiP S.A. + zeszyt ćwiczeń
PRZYRODA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
HISTORIA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
MATEMATYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
PLASTYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
MUZYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
ZAJĘCIA TECHNICZNE uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE  uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
RELIGIA katolicka  Zaproszeni przez Boga + zeszyt  ćwiczeń Red. Z. Marek, WAM Kraków
RELIGIA prawosławna Bóg z nami – redakcja prof. Konstancja Tarasar – wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna
                                                                                                      KLASA V
JĘZYK  POLSKI uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
JĘZYK ANGIELSKI uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
JĘZYK NIEMIECKI
 
Punkt. Język niemiecki. Podręcznik do klasy 5. szkoły podstawowej.  Anna Potapowicz;  WSiP  + zeszyt ćwiczeń
PRZYRODA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
HISTORIA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
MATEMATYKA
 
uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
PLASTYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
MUZYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
ZAJĘCIA TECHNICZNE uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
RELIGIA katolicka Obdarowani przez Boga + zeszyt ćwiczeń  Red. Z. Marek, WAM Kraków (Nowa podstawa Programowa)
RELIGIA
prawosławna
„W Cerkwi Prawosławnej” książka + zeszyt ćwiczeń, autor H. Borowik,  Wyd. Parafia Prawosławna Św. Proroka Eliasza
KLASA VI
JĘZYK  POLSKI uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
JĘZYK ANGIELSKI uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
JĘZYK NIEMIECKI
 
Punkt. Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami do klasy 6. szkoły podstawowej z dostępem do platformy WSiPnet Anna Potapowicz; WSiP
PRZYRODA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
HISTORIA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
MATEMATYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
PLASTYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
MUZYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE  uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
ZAJĘCIA TECHNICZNE  uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
RELIGIA katolicka Przemienieni przez Boga + zeszyt ćwiczeń  Red. Z. Marek, WAM Kraków
RELIGIA  prawosławna Boże, zmiłuj się” ćwiczenia, autor H. Borowik, Wyd. Parafia Prawosławna Św. Proroka Eliasza
   
KLASA VII
JĘZYK  POLSKI uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
JĘZYK  ANGIELSKI uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
JĘZYK NIEMIECKI uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
MATEMATYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
HISTORIA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
GEOGRAFIA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
BIOLOGIA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
FIZYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
CHEMIA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
PLASTYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
MUZYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
INFORMATYKA uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
RELIGIA katolicka
RELIGIA  prawosławna
RELIGIA prawosławna Boże, zmiłuj się” ćwiczenia, autor H. Borowik, Wyd. Parafia Prawosławna
Św. Proroka Eliasza

Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku