PODRĘCZNIKI ROK SZKOLNY 2020/2021

W klasach I-VIII podręczniki do religii katolickiej oraz religii prawosławnej rodzice zakupują we własnym zakresie. Dodatkowo w klasach IV-VI należy dokupić podręcznik do języka niemieckiego.

KLASA  I
edukacja wczesnoszkolna - uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik  w szkole
język angielski -   uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole  
religia katolicka –„ Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” + zeszyt ćwiczeń
- W. Kubik - WAM Kraków 
religia prawosławna – "Bóg świat i ja" podręcznik do nauki religii prawosławnej dla klasy I szkoły podstawowej. Autorzy: ks. A. Busłowski,
L. Busłowska + zeszyt ćwiczeń "Bóg Świat i ja".

  KLASA  II

 edukacja wczesnoszkolna -  uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w
    szkole 

język  angielski -    uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole      
religia katolicka – „Kochamy Pana Jezusa” + zeszyt ćwiczeń- W. Kubik - WAM Kraków 
religia prawosławna -   "Bóg, świat i ja.  Podręcznik do nauki religii prawosławnej dla klasy II szkoły podstawowej. Autorzy: ks. A. Bogusławski
L. Bogusławska + zeszyt ćwiczeń  

 

 KLASA  III

edukacja wczesnoszkolna -  uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole       
język  angielski -    uczeń otrzyma bezpłatny podręcznik w szkole    
religia katolicka – „Przyjmujemy Pana Jezusa” + zeszyt ćwiczeń - W. Kubik - WAM Kraków 
religia prawosławna - Nasze spotkania z Bogiem cz. 1 i 2 - podręcznik do nauczania religii prawosławnej Poznajemy Stary Testament redakcja dr Lilla Bushowska – Wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna

 KLASA  IV

 

Podręczniki do pozostałych przedmiotów uczeń otrzyma bezpłatnie w szkole.      
JĘZYK NIEMIECKI
 
Punkt. Język niemiecki. Podręcznik  do klasy
4. szkoły podstawowej.   Anna Potapowicz;  
WSiP S.A. + zeszyt ćwiczeń
RELIGIA katolicka Zaproszeni przez Boga + zeszyt  ćwiczeń
Red. Z. Marek,  WAM Kraków
RELIGIA prawosławna Bóg z nami – redakcja prof. Konstancja Tarasar 
– wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna KLASA  V
Podręczniki do pozostałych przedmiotów uczeń otrzyma bezpłatnie w szkole.      
JĘZYK NIEMIECKI
 
Punkt. Język niemiecki. Podręcznik do klasy
5. szkoły podstawowej.  Anna Potapowicz;  
WSiP  + zeszyt ćwiczeń
RELIGIA katolicka Obdarowani przez Boga + zeszyt ćwiczeń 
Red. Z. Marek, WAM Kraków
(Nowa podstawa Programowa)
RELIGIA
prawosławna
„W Cerkwi Prawosławnej” podręcznik do
nauki religii prawosławnej dla klasy piątek
szkoły podstawowej  - autor H. Borowik, 
Wyd. Parafia Prawosławna
Św. Proroka Eliasza

 KLASA  VI
Podręczniki do pozostałych przedmiotów uczeń otrzyma bezpłatnie w szkole.      
JĘZYK NIEMIECKI 
 
Punkt. Język niemiecki. Podręcznik do klasy
6. szkoły podstawowej.  Anna Potapowicz;  
WSiP  + zeszyt ćwiczeń
RELIGIA katolicka Przemienieni przez Boga + zeszyt ćwiczeń 
Red. Z. Marek, WAM Kraków
RELIGIA  prawosławna "Zbaw Panie” ćwiczenia cz, 1 i 2 , autor H. Borowik,
Wyd. Parafia Prawosławna Św. Proroka Eliasza

 KLASA  VII
Podręczniki do pozostałych przedmiotów uczeń otrzyma bezpłatnie w szkole.  
RELIGIA katolicka "Jezus uczy i zbawia" podręcznik do klasy
7 szkoły podstawowej .
Red. Z. Marek, WAM Kraków
RELIGIA  prawosławna "Naucz mnie Panie spełniać wolę Twoją" + zeszyt ćwiczeń klasa VII Wyd. Parafia Prawosławna Św. Proroka Eliasza
   
  KLASA VIII
Podręczniki do pozostałych przedmiotów uczeń otrzyma bezpłatnie w szkole.
RELIGIA katolicka "Jezus działa  i zbawia" . Red. Z. Marek, WAM Kraków
RELIGIA  prawosławna "Naucz mnie Panie spełniać wolę Twoją" + zeszyt ćwiczeń klasa VIII Wyd. Parafia Prawosławna Św. Proroka Eliasza