Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.prv.pl
www.sp37bial.republika.pl

 


PEDAGOG SZKOLNY

 

PEDAGOG SZKOLNY 
- mgr Małgorzata Zubrzycka

Godziny pracy:

poniedziałek:  9.30 - 13.30

          wtorek:  12.00 -16.00

       środa: 9.30-13.30

    czwartek: 8.00-12.00

      piątek: 8.00 - 12.00

 

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.


Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle
   niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i
    środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu
   dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi
   trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin
   patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie
    trudnej sytuacji materialnej,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów
  dla nieletnich,
 • prowadzi konsultacje dla rodziców,
 • współpracuje z instytucjami takimi jak:

INSTYTUCJE I PLACÓWKI POMOCY RODZINOM

Nazwa Adres Telefony
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15-440 Białystok  ul. Malmeda 8 85 7322052   
85  6783100
Poradnia Rodzinna
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
15-420 Białystok
ul. Liniarskiego  1a
85 742 40 54
Poradnia Terapii Uzależnienia
 od Alkoholu i Współuzależnienia
15-644 Białystok
ul. Storczykowa 5
85 663 56 76
Pogotowie Opiekuńcze -
 Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie
15-950  Białystok
ul. Orla 2
85 741 68 46
85 732-56-88
Urząd Wojewódzki. Pełnomocnik
Wojewody ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Uzależnień
15-213 Białystok
ul. Mickiewicza 3
 85 74395-38
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" 15-100 Białystok
ul. Proletariacka 21
85 652 47 17
Studencka Poradnia Prawna
Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
15-213 Białystok,
ul. Mickiewicza 1, pokój 119
85 745 71 94
Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok,
ul. Warszawska 2
85 651 90 08
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia 
Diecezji Białostocko – Gdańskiej
15-215 Białystok
ul. Św. Mikołaja 5
85 742 65 00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

15-301 Białystok
ul. Mazowiecka 35

85-742-34-34
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnymi

 

15-214 Białystok
ul. Mickiewicza 31/2
85  732866

W naszej szkole organizowane są:
-zajęcia
terapeutyczne,
-
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia reedukacyjne,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- gimnastyka korekcyjna,
oraz mnóstwo zajęć rozwijających umiejętności i zdolności uczniów.

Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy:

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.


Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

 

 


Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku