O

KADRA PEDAGOGICZNA - ROK SZKOLNY 2020/2021
 

Dyrektor szkoły - Tadeusz Marek  Gaszyński  
 Wicedyrektor -
  Elżbieta Krystyna Ignatowicz
Pedagog szkolny -  Małgorzata Zubrzycka
   NAUCZYCIELE KLAS  0 - III
Katarzyna Abramowicz
Sylwia Chodukiewicz
Wiesława Gryko
Danuta  Grzędzińska
Justyna Jabłońska
Urszula Laskowska

Agnieszka Szwed
Barbara Zadykowicz
                                NAUCZYCIELE KLAS  IV - VIII
Anna Dzięgielewska  - język polski 
Izabela Łuckiewicz  - język polski 
Olga Zawadzka - język polski
Katarzyna Zaniewska - język polski
Eliza Boguszewska - matematyka, informatyka
Justyna Malinowska - matematyka (urlop)
Emilia Worobiej - matematyka
Anna Bienias - matematyka
Stefan Dmitruk - historia
Krystyna Czarniecka -
przyroda, biologia 
Piotr Iwaniuk - przyroda, geografia
Barbara Matczuk - chemia, informatyka 
Wojciech Panasewicz - fizyka
Violetta Grabowska - plastyka, muzyka
Joanna Sawicka - język angielski
Agata Zamajtys - język angielski
Joanna Kazuczyk - wychowanie do życia w rodzinie
Dorota Żukowska - język angielski
Paweł Malinowski - język angielski
Julita Dudaryk - język niemiecki, informatyka 
Maria Orzechowska - język niemiecki
Elżbieta Krystyna  Ignatowicz - informatyka
Adrian Petelski - historia, technika, wiedza o społeczeństwie
Agnieszka Tarasiuk - doradztwo zawodowe
Aleksander Ciwoniuk - edukacja dla bezpieczeństwa
Marta Baczewska - rewalidacja
 Alina Chrościńska - religia katolicka
Jolanta Kawałko - religia katolicka
ks. Artur Garbecki  - religia katolicka
ks. Piotr Borowik - religia prawosławna
Ewa Kasperuk - religia prawosławna
Tadeusz Gaszyński - wychowanie fizyczne
Marta Grzybowska - wychowanie fizyczne
Marta Sasimowicz - wychowanie fizyczne
Andrzej Popławski - wychowanie fizyczne
Norbert Beśka - wychowanie fizyczne
Łukasz Studniarek - wychowanie fizyczne
Andrzej Waszkiewicz - wychowanie fizyczne


LOGOPEDIA
Justyna Krajewska
 BIBLIOTEKA SZKOLNA

Anna Juszczuk
Agnieszka Tarasiuk

   WYCHOWAWCY  ŚWIETLICY

Jolanta Śpiewak
Joanna Kazuczyk
Eliza  Boguszewska
Agata Zamajtys
Joanna Sawicka


  WYCHOWAWCY KLAS

klasa  -  0 - Sylwia Chodukiewicz, Wiesława Gryko
 klasa I a - Agnieszka Szwed
klasa I b - Danuta Grzędzińska
klasa II a - Barbara Zadykowicz
klasa II b - Katarzyna Abramowicz
klasa III a - Justyna Jabłońska
klasa III b - Urszula Laskowska
klasa IV a - Emilia Worobiej
klasa IV b - Olga Zawadzka
klasa  V a -  Izabela Łuckiewicz
klasa V b -  Violetta Grabowska
klasa  VI a -  Katarzyna Zaniewska
klasa VI b -  Marta Grzybowska
klasa VI c - Julita Dudaryk
klasa VI d -  Paweł Malinowski
klasa VII a - Krystyna Czarniecka
klasa  VII b - Stefan Dmitruk
klasa VII d - Joanna Sawicka
klasa VIII a - Anna Dzięgielewska
klasa VIII b -  Dorota Żukowska
klasa VIII d -  Piotr Iwaniuk

ADRA PEDAGO