O

KADRA PEDAGOGICZNA - ROK SZKOLNY 2018/2019

Dyrektor szkoły - Tadeusz Marek  Gaszyński  
 Wicedyrektor -
  Elżbieta Krystyna Ignatowicz
Wicedyrektor - Małgorzata Zubrzycka

Pedagog szkolny -  Wiesława Gryko
   NAUCZYCIELE KLAS  0 - III
Katarzyna Abramowicz
Sylwia Chodukiewicz
Danuta  Grzędzińska
Justyna Jabłońska
Urszula Laskowska

Sylwia Matanowska

Agnieszka Szwed
Barbara Zadykowicz
Elżbieta Żukowska
                                NAUCZYCIELE KLAS  IV - VIII
Anna Dzięgielewska  - język polski 
Izabela Łuckiewicz  - język polski 
Olga Zawadzka - język polski
Katarzyna Zaniewska - język polski
Eliza Boguszewska - matematyka, informatyka
Justyna Malinowska - matematyka
Zofia Tarasik - matematyka,  wychowanie do życia w rodzinie
Emilia Worobiej - matematyka
Stefan Dmitruk - historia
Krystyna Czarniecka -
przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie 
Piotr Iwaniuk - przyroda, geografia
Barbara Matczuk - chemia, informatyka 
Wojciech Panasewicz - fizyka
Violetta Grabowska - plastyka, muzyka
Dorota Tymińska - muzyka
Joanna Sawicka - język angielski
Agata Zamajtys - język angielski
Joanna Kazuczyk - język angielski
Dorota Żukowska - język angielski
Paweł Malinowski - język angielski
Julita Dudaryk - język niemiecki, informatyka 
Maria Orzechowska - język niemiecki
Elżbieta Krystyna  Ignatowicz - informatyka
Adrian Petelski - historia, technika, wiedza o społeczeństwie
Agnieszka Tarasiuk - doradztwo zawodowe
Aleksander Ciwoniuk - edukacja dla bezpieczeństwa
Marta Baczewska - rewalidacja
 Alina Chrościńska - religia katolicka
Jolanta Kawałko - religia katolicka
ks. Andrzej Ratkiewicz  - religia katolicka
ks. Piotr Borowik - religia prawosławna
Ewa Kasperuk - religia prawosławna
Tadeusz Gaszyński - wychowanie fizyczne
Marta Grzybowska - wychowanie fizyczne
Marta Sasimowicz - wychowanie fizyczne
Andrzej Popławski - wychowanie fizyczne
Michał Grygoruk - wychowanie fizyczne
Norbert Beśka - wychowanie fizyczne
Sławomir Lewicki - wychowanie fizyczne
Łukasz Studniarek - wychowanie fizyczne
Andrzej Waszkiewicz - wychowanie fizyczne
Wojciech Hajduczenia - wychowanie fizyczne
Mirosław Beń - wychowanie fizyczne
Mirosław Mojsiuszko -  -wychowanie fizyczne
 BIBLIOTEKA SZKOLNA

Anna Juszczuk
Agnieszka Tarasiuk

   WYCHOWAWCY  ŚWIETLICY

Jolanta Śpiewak
Justyna Krajewska
Joanna Kazuczyk


  WYCHOWAWCY KLAS

klasa  -  0 - Justyna Jabłońska
klasa I a - Elżbieta Żukowska
klasa I b - Urszula Laskowska
klasa II a - Agnieszka Szwed
klasa II b - Danuta Grzędzińska
klasa III a - Barbara Zadykowicz
klasa III b - Katarzyna Abramowicz
klasa  IV a -  Katarzyna Zaniewska
klasa IV b -  Marta Grzybowska
klasa IV c - Zofia Tarasik
klasa IV d -  Paweł Malinowski
klasa V a - Krystyna Czarniecka
klasa  V b - Stefan Dmitruk
klasa V c - Eliza Boguszewska
klasa V d - Joanna Sawicka
klasa VI a - Anna Dzięgielewska
klasa VI b -  Dorota Żukowska
klasa VI d -  Piotr Iwaniuk
klasa VII a - Justyna Malinowska
klasa VII b - Olga Zawadzka
klasa VII d - Emilia Worobiej
klasa VIII a - Violetta Grabowska
klasa VIII b -  Izabela Łuckiewicz
klasa VIII d - Julita Dudaryk

ADRA PEDAGO