Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 


         


NASZE SUKCESY

 

 

 

ROK SZKOLNY  2015/2016
ROK SZKOLNY  2014/2015
ROK SZKOLNY  2013/2014
ROK SZKOLNY  2012/2013
 
ROK SZKOLNY  2011/2012
 
ROK SZKOLNY  2010/2011
 
ROK SZKOLNY  2009/2010
 
ROK SZKOLNY  2008/2009

 

ROK SZKOLNY  2007/2008

 

ROK SZKOLNY  2006/2007
 

ROK SZKOLNY  2005/2006

 


ROK SZKOLNY  2004/2005

 


ROK SZKOLNY  2003/2004
 
 

OD ROKU SZKOLNEGO 1987/1988 do 2002/2003

Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku