MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACYJNE

 


Dzięki funduszom Unii Europejskiej, od września 2006r. funkcjonuje w naszej szkole Multimedialne Centrum Informacyjne. Projekt był realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
MCI poprzez zgromadzone zbiory i warsztat informacyjny wspiera proces ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej.
Multimedialne Centrum Informacyjne w bibliotece szkolnej umożliwia uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu stały  dostęp do Internetu poza systemem lekcyjnym.
Użytkownicy biblioteki szkolnej mogą zdobywać  i przetwarzać informacje dostępne przez Internet, informacje multimedialne, oraz tworzyć różne dokumenty i materiały dydaktyczne.

 

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37
W BIAŁYMSTOKU

1.  Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego  mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2.  Stanowiska komputerowe znajdujące się w czytelni biblioteki szkolnej służą przede wszystkim do celów edukacyjnych:
 - do korzystania z Internetu - do przeglądania programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece

3.  Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.

4.  Praca na komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

5. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.

6. Uczeń, który chce korzystać z komputera zgłasza się  do nauczyciela bibliotekarza i po wpisaniu do zeszytu zajmuje wolne stanowisko.

7. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba

8. Maksymalny czas pracy przy komputerze wynosi 45 minut, przedłużenie czasu pracy jest możliwe po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

9. Uczeń zobowiązany jest podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

10. Przy korzystaniu z programów dźwiękowych należy korzystać ze słuchawek.

11. Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.

12. Użytkownik ma obowiązek informowania nauczyciela bibliotekarza o wszelkim nieprawidłowym działaniu komputera, trudnościach w obsłudze oraz o uszkodzeniach mechanicznych.

13. Uczniowie maja możliwość dokonania wcześniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego.

14. Zabrania się wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabawa (w szczególności czatów i gadu – gadu), a także odwiedzenia tego typu stron.

15. Zabrania się instalowania innych programów, dokonywania zamian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

16. Użytkownikowi nie wolno korzystać z własnych nośników informacji (np. dyskietek, płyt CD) ze względu na możliwość wprowadzenie „wirusa”

17. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu obowiązuje odpowiedzialność materialna.

18. W przypadku naruszania regulaminu użytkownik będzie miał zakaz korzystania z komputera w terminie   określonym przez nauczyciela bibliotekarza.