KALNEDARZ   ROKU SZKOLNEGO 2017/2018  

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe: 22 stycznia - 4 lutego 2017r.:
woj. podlaskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca  - 3 kwietnia 2018r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
22  czerwca 2018r.  
(podstawa prawna: § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 186, poz. 1245)

Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


.