KALENDARZ   ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019 r.
((§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. )

Ferie zimowe 20 stycznia - 2 lutego 2020 r.:
woj. podlaskie

(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. )

Wiosenna przerwa świąteczna

 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. )

Egzamin
ósmoklasisty

21 kwietnia 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
23 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:
 art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
26  czerwca 2020 r.  
( § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)


.