Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 


         


INFORMACJE O SZKOLE

 
 
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego 
15-808 Białystok   ul. Jaworowa 8
tel.  85 65-43-987 
fax. 85 65-41-289
 
adres e-mail: 
sp37@um.bialystok.pl
 
adres e-mail Rady Rodziców przy SP 37
radarodzicowsp37@o2.pl
 
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 

 

 DYREKTOR SZKOŁY pan mgr Tadeusz Marek Gaszyński
 WICEDYREKTOR SZKOŁY pani mgr Elżbieta Krystyna Ignatowicz
 
 SEKRETARIAT czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 
 PEDAGOG SZKOLNY pani mgr Małgorzata Zubrzycka
BIBLIOTEKA SZKOLNA mgr Anna Juszczuk   mgr Agnieszka Tarasiuk
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
ŚWIETLICA SZKOLNA mgr Jolanta Śpiewak, mgr Barbara Matczuk, mgr Krystyna Czarniecka, mgr Maria Orzechowska - Sołowiej
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00
PIELĘGNIARKA SZKOLNA Urszula Boguszewska
Irena Łaś
gabinet czynny:
wtorek - od 8.00 do 15.30
środa - od 8.00 do 12.00
czwartek - od 12.15 do 15.30
piątek - od 8.00 do 12.00


Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku