AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2017/2018  

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - 19.03.2018r - 21.03.2018r.

PROGRAM ZAJĘĆ PODCZAS REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
(19.03 – 21.03 2018r.)

KLASY I – III
19.03 – 21. 03 - poniedziałek, wtorek, środa
10.00 -11.00 – zajęcia edukacyjno-wychowawcze  –  poprowadzi diakon rekolekcjonista.
Po zajęciach wyjście na rekolekcje do kościoła.
Obiad uczniowie jedzą przed wyjściem na rekolekcje. 
Rekolekcje o godz. 12.00

KLASY IV – VII
19.03 – 21.03- poniedziałek, wtorek, środa
9.00 -10.00 – zajęcia edukacyjno - wychowawcze – poprowadzi diakon rekolekcjonista.
Po zajęciach  wyjście na rekolekcje do kościoła.
Obiad uczniowie jedzą po powrocie z rekolekcji. 
Rekolekcje o godz. 10.30

W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W PARAFII ŚW. DUCHA W BIAŁYMSTOKU

19.03.2018 (poniedziałek)
8.00 - zbiórka pod szkołą i wyjście do Cerkwi Świętego  Ducha
8.30 - nabożeństwo Wielkopostne, Spowiedź , spotkanie z duchowieństwem parafii

20.03.2018 (wtorek)
8.00 - zbiórka pod szkołą i wyjście do Cerkwi Świętego  Ducha
8.30 - Święta Liturgia, Sakrament Spowiedzi, Sakrament Eucharystii
17.00 - Sakrament Spowiedzi

21.03.2018 (środa)
8.00 - zbiórka pod szkołą i wyjście do Cerkwi Świętego  Ducha
8.30 - Święta Liturgia, Sakrament Eucharystii


Ks. Piotr Borowik

 

 

WYKAZ SAL NA KONSULTACJE Z RODZICAMI

Wykaz  obowiązuje do końca roku szkolnego
plik pdf

 

OGŁOSZENIE - OBIADY SZKOLNE 
RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPISANIA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW U WYCHOWAWCY KLASY LUB   W SEKRETARIACIE SZKOŁY I ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, ZNAJDUJĄCYM  SIĘ W SEKRETARIACIE ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ OBOK STOŁÓWKI.
Wpłat za obiady za miesiąc marzec (20 dni) prosimy dokonywać w dniach
22.02.2018r. - 28.02.2018r.

- opłata ucznia – 56,00 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - za obiady III.2018r.,
20 posiłków, imię i nazwisko dziecka).

- opłata pracownika pedagogicznego - 100,00 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - imię i nazwisko –nauczyciel SP, za obiady III.2018r., 20 posiłków).

Kwotę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej
nr 37 im. K. Górskiego - 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262
 

- potrzeby stołówki – 6,00 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - potrzeby stołówki III.2018r., 20 posiłków, imię i nazwisko dziecka).
Kwotę na potrzeby stołówki należy wpłacać na rachunek bankowy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
- 08 8099 0004 0011 5570 2000 0010 lub w sekretariacie szkoły
 

 Posiłki wydawane będą wyłącznie na podstawie okazanej karty obiadowej.

Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej.

Do wpłat za obiady dokonanych po 01.03. 2018r. należy indywidualnie naliczyć
i dopłacić należne odsetki ustawowe.
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat

 

REKRUTACJA  2018/2019
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA  rozpocznie się 1 marca 2018 r. i potrwa do 9 marca 2018 r.

 


Jesteśmy na  Facebooku
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 


EKOKONKURS - OGÓLNOPOLSKA AKCJA ZBIÓRKI BATERII

 Zapraszamy uczniów uczących się
 w klasach 0 – VII  do wzięcia udziału
W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI  ZBIÓRKI BATERII
pod hasłem „Bez stresu dla środowiska”
ogłoszonej przez PUHP”LECH” spółka z o.o.
w Białymstoku .

EKOKONKURS potrwa do końca maja  2017 r.

 W akcji Edukacyjnej nagrodzone zostaną placówki oświatowe:
 przedszkola i szkoły podstawowe, które zbiorą największą wagę baterii
w przeliczeniu na liczbę uczniów danej placówki zgodnie z 1§ 5.
Laureaci I, II, III miejsca zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach:
- przedszkola
- szkoły

Baterie proszę wrzucać do specjalnego
pojemnika znajdującego się na parterze, przy koszach do segregacji śmieci.

Osoby odpowiedzialne:
Agnieszka Szwed
Justyna Jabłoń
ska

 

INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO

UWAGA RODZICE UBIEAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM !
Bardzo proszę o pilny kontakt z pedagogiem w celu podpisania przygotowanego dla szkoły zawiadomienia
(art.10 KPA), KTÓRE POWINIEN PODPISAĆ NIEZWŁOCZNIE KAŻDY WNIOSKODAWCA Stypendium szkolnego.

Pedagog: M. Zubrzycka

 

OGŁOSZENIE

 

Programy dla szkół "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Szklanka mleka" w roku szkolnym 2017/2018 są skierowane do uczniów klas I-V. Dostawy rozpoczną się na początku października. Zakończą się natomiast pod koniec maja.

 

 

UWAGA KONKURS!!!
Rada Rodziców ogłasza konkurs dla wszystkich
klas  0-VII
 „Razem możemy więcej

Klasa która w roku szkolnym 2017/2018 dokona najwyższych wpłat
na Fundusz Rady Rodziców otrzyma wyróżnienie oraz bonus
w wysokości 200 zł.

 Wypłacone fundusze będą mogły być  przeznaczone na dowolne cele wybrane przez klasę.

                                                                         Życzymy powodzenia

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej
w Zakładce Rada Rodziców.
 - plik pdf  

 

List otwarty do rodziców

Rada Rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa
z prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w kwocie 50 zł – pierwsze dziecko i 40 zł – drugie dziecko (co daje jedynie ok. 4 zł miesięcznie). Pieniądze
te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny, bywa, że nagle znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.
Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się  z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać do wychowawcy klasy, sekretariatu szkoły bądź na nasze konto bankowe :
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 
08 8099 0004 0011 5570 2000 0010.

                                       W imieniu uczniów dziękujemy za wsparcie
                                Rada Rodziców SP 37 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

8 stycznia 2018r. (poniedziałek)
9 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
2 maja 2018r. r. (środa)
4 maja 2018r. (piątek)
1 czerwca 2018r. ( piątek
)

W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

AKADEMIA PIŁKARSKA DZIEWCZĄT EKOSPORT
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. K. GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
TEL. 509 775 329

 

KONSULTACJE Z NAUCZUCIELAMI

W roku szkolnym 2017/2018 indywidualne  konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w każdy
pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 17.00 - 18.00.

W grudniu i w maju konsultacje odbywać się będą od godz. 17.00 do 19.00