AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2017/2018  

 

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W ORSZAKU TRZECH KRÓLI

D
yrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku składa serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły  za tak aktywne uczestnictwo w Orszaku Trzech Króli,
                 który przeszedł ulicami Białegostoku.

Zaproszenie na wykład
Szanowni Rodzicie,
18 stycznia 2018r. o godz. 18.00 w Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Cieplej 32, sala nr 32 (III piętro) odbędzie się wykład pt. " Samobójstwo, Jak rozpoznać
i zapobiec ...". Spotkanie będzie prowadzone przez lekarza psychiatrę
i skierowane jest do rodziców i pedagogów. 


ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
Serdecznie zapraszamy nauczycieli, uczniów i  rodziców
na wspólne kolędowanie, które odbędzie  sie 11 stycznia (czwartek) o godz. 17.30 w naszej szkole
(mała sala gimnastyczna).

 

OGŁOSZENIE - OBIADY SZKOLNE 

RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPISANIA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW U WYCHOWAWCY KLASY LUB   W SEKRETARIACIE SZKOŁY I ZAPOZNANIA SIĘ
Z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, ZNAJDUJĄCYM  SIĘ W SEKRETARIACIE ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ OBOK STOŁÓWKI.

Wpłat za obiady za miesiąc styczeń (13dni) prosimy dokonywać w dniach 02.01.2018r. – 09.01.2018r.
- opłata ucznia – 36,40 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - za obiady I.2018r.,
13 posiłków, imię i nazwisko dziecka).

- opłata pracownika pedagogicznego - 65,00 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - imię i nazwisko –nauczyciel SP, za obiady I.2018r., 13 posiłków).

Kwotę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego - 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262

- potrzeby stołówki – 3,90 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - potrzeby stołówki I.2018r., 13 posiłków, imię i nazwisko dziecka).
Kwotę na potrzeby stołówki należy wpłacać na rachunek bankowy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
- 08 8099 0004 0011 5570 2000 0010 lub w sekretariacie szkoły

 Posiłki wydawane będą wyłącznie na podstawie okazanej karty obiadowej.

Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej.

Do wpłat za obiady dokonanych po 09.01.2018r. należy indywidualnie naliczyć i dopłacić należne odsetki ustawowe.
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

 

OGŁOSZENIE - OBIADY SZKOLNE

UWAGA RODZICE!

W MIESIĄCU GRUDNIU PROSIMY NIE DOKONYWAĆ
 ŻADNYCH WPŁAT NA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ!

Informacja o wysokości opłaty za obiady za miesiąc styczeń 2018r. zostanie umieszczona  02.01.2018r.

Wpłat prosimy dokonać w terminie od 02.01.18r. do 08.01.18r.

Informacja o wysokości opłaty za obiady za miesiąc luty 2018r. zostanie umieszczona  24.01.2018r.

Wpłat prosimy dokonać w terminie od 24.01.18r. do 31.01.18r.

 

 

EKOKONKURS - OGÓLNOPOLSKA AKCJA ZBIÓRKI BATERII

 Zapraszamy uczniów uczących się
 w klasach 0 – VII  do wzięcia udziału
W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI  ZBIÓRKI BATERII
pod hasłem „Bez stresu dla środowiska”
ogłoszonej przez PUHP”LECH” spółka z o.o.
w Białymstoku .

EKOKONKURS potrwa do końca maja  2017 r.

 W akcji Edukacyjnej nagrodzone zostaną placówki oświatowe:
 przedszkola i szkoły podstawowe, które zbiorą największą wagę baterii
w przeliczeniu na liczbę uczniów danej placówki zgodnie z 1§ 5.
Laureaci I, II, III miejsca zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach:
- przedszkola
- szkoły

Baterie proszę wrzucać do specjalnego
pojemnika znajdującego się na parterze, przy koszach do segregacji śmieci.

Osoby odpowiedzialne:
Agnieszka Szwed
Justyna Jabłoń
ska

 

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego
„MOJE BEZPIECZNE WAKACJE 2017
- (NIE) ZNANE ATRAKCJE MOJEGO REGIONU”

  I miejsce:
Andżelika Chodziutko- kl. I B
    Roksana Chodziutko- kl. V B

         II miejsce:
Maria Sadowska- kl. III E

        III miejsce:
Karolina Jabłońska– kl. III B
Maja
Omeljaniuk – kl. O A

Wyróżnienia:
Damian Hofman- kl. III E
Kamila Korycka- kl. III B

 Nagrody zostaną wręczone podczas najbliższego apelu. 

Pedagog: M. Zubrzycka

 

INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO

UWAGA RODZICE UBIEAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM !
Bardzo proszę o pilny kontakt z pedagogiem w celu podpisania przygotowanego dla szkoły zawiadomienia
(art.10 KPA), KTÓRE POWINIEN PODPISAĆ NIEZWŁOCZNIE KAŻDY WNIOSKODAWCA Stypendium szkolnego.

Pedagog: M. Zubrzycka

 

OGŁOSZENIE

 

Programy dla szkół "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Szklanka mleka" w roku szkolnym 2017/2018 są skierowane do uczniów klas I-V. Dostawy rozpoczną się na początku października. Zakończą się natomiast pod koniec maja.

 

 

UWAGA KONKURS!!!
Rada Rodziców ogłasza konkurs dla wszystkich
klas  0-VII
 „Razem możemy więcej

Klasa która w roku szkolnym 2017/2018 dokona najwyższych wpłat
na Fundusz Rady Rodziców otrzyma wyróżnienie oraz bonus
w wysokości 200 zł.

 Wypłacone fundusze będą mogły być  przeznaczone na dowolne cele wybrane przez klasę.

                                                                         Życzymy powodzenia

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej
w Zakładce Rada Rodziców.
 - plik pdf  

 

List otwarty do rodziców

Rada Rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa
z prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w kwocie 50 zł – pierwsze dziecko i 40 zł – drugie dziecko (co daje jedynie ok. 4 zł miesięcznie). Pieniądze
te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny, bywa, że nagle znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.
Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się  z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać do wychowawcy klasy, sekretariatu szkoły bądź na nasze konto bankowe :
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 
08 8099 0004 0011 5570 2000 0010.

                                       W imieniu uczniów dziękujemy za wsparcie
                                Rada Rodziców SP 37 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

8 stycznia 2018r. (poniedziałek)
9 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
2 maja 2018r. r. (środa)
4 maja 2018r. (piątek)
1 czerwca 2018r. ( piątek
)

W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

AKADEMIA PIŁKARSKA DZIEWCZĄT EKOSPORT
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. K. GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
TEL. 509 775 329

 

KONSULTACJE Z NAUCZUCIELAMI

W roku szkolnym 2017/2018 indywidualne  konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w każdy
pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 17.00 - 18.00.

W grudniu i w maju konsultacje odbywać się będą od godz. 17.00 do 19.00