AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2017/2018  

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW
Szanowni Państwo, 
Serdecznie zapraszam  na zebranie Rady Rodziców, które  odbędzie się 21 listopada 2017r. (wtorek)
o godz. 17.00 w stołówce szkolnej.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Iwona Sacharewicz
   

 

INFORMACJA PEDAGOGA SZKOLENGO

UWAGA RODZICE
 UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE!
  Proszę o odebranie decyzji przyznania Stypendium szkolnego od  pedagoga.

 

XII EDYCJA KONKURSU "JESTEM KIBICEM Z KLASĄ"

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS 0-VII
XII EDYCJA

"JESTEM KIBICEM Z KLASĄ"

REGULAMIN KONKURSU

 2. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 29. 01.2002r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
3.Organizator: Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku.
4.Cele edukacyjne konkursu: propagowanie właściwej postawy kibica sportowego, rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.
5.Liczba stopni: jeden
6.Sposób i terminy przeprowadzania konkursu, w tym ustalania i ogłaszania wyników:
Uczestnicy:
Uczniowie klas 0-VII szkół podstawowych w całej Polsce  Przedmiot konkursu:
a)
klasy 0-IV – praca plastyczna.
b) klasy V-VII – praca literacka lub plastyczna
Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnym formacie i dowolną techniką.
Muszą być oprawione w passe – partout o szerokości 3 cm. W prawym dolnym
rogu powinna znajdować się karteczka nadrukowana czcionką Arial, (wielkość czcionki 16 z następującymi informacjami: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa, numer, telefon, e-mail, adres szkoły, nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem  którego praca została wykonana).           
Prace literackie mogą być napisane w dowolnej formie: wiersz, list, opowiadanie, sprawozdanie, swobodny tekst.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 grudnia 2017r.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie specjalne podziękowania. Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub informacją na stronie internetowej szkoły i jednocześnie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród. 
Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły (www.sp37.edu.pl).
Prace należy przesłać na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO
Ul. JAWOROWA 8  15-808 BIAŁYSTOK

Termin nadsyłania prac
22.11.2017r.
7
.Przepisy końcowe:
Nadesłane prace, jak też prawa autorskie przechodzą na własność organizatorów. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatorów odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły) osób biorących udział w konkursie.
Koordynatorzy projektu: mgr Elżbieta Ignatowicz, mgr Julita Dudaryk, mgr Anna Dzięgielewska, mgr Violetta Grabowska
Wszelkich informacji o konkursie udziela wicedyrektor szkoły  mgr Elżbieta Ignatowicz /tel. do szkoły (85) 654-39-87/.
                                 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE „MY REGION, MY DREAMS”  
Zapraszamy wszystkich uczniów w wieku 6-12 lat do udziału  w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Językowym
„MY REGION, MY DREAMS”
(„MÓJ REGION, MOJE MARZENIA”)
 

  Uczestnicy powinni dostarczyć prace plastyczne (np. Podlasie w przyszłości) związane z tematyką europejską  - Unia Europejska, jedność,
co może zyskać nasz region dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej,…

Wszystkie prace muszą zawierać krótki opis (co przedstawiają, dlaczego) – maksymalnie 100słów – oraz posiadać na odwrocie następujące informacje wypisane ołówkiem: pełne imię i nazwisko, wiek, klasa.

FORMAT PRACY: A3

FORMA: rysunek (kredki, flamastry itp.) 

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA PRAC: 06.11.2017r. do 11:30 (u wychowawców lub p. K.Waligóry s.204)

Trzy najlepsze prace ze szkoły zostaną wysłane do Brukseli oraz opublikowane w formie pocztówek i broszury, dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

 Osoba odpowiedzialna:
Katarzyna Waligóra

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego
„MOJE BEZPIECZNE WAKACJE 2017
- (NIE) ZNANE ATRAKCJE MOJEGO REGIONU”

  I miejsce:
Andżelika Chodziutko- kl. I B
    Roksana Chodziutko- kl. V B

         II miejsce:
Maria Sadowska- kl. III E

        III miejsce:
Karolina Jabłońska– kl. III B
Maja
Omeljaniuk – kl. O A

Wyróżnienia:
Damian Hofman- kl. III E
Kamila Korycka- kl. III B

 Nagrody zostaną wręczone podczas najbliższego apelu. 

Pedagog: M. Zubrzycka

 

INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO

UWAGA RODZICE UBIEAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM !
Bardzo proszę o pilny kontakt z pedagogiem w celu podpisania przygotowanego dla szkoły zawiadomienia
(art.10 KPA), KTÓRE POWINIEN PODPISAĆ NIEZWŁOCZNIE KAŻDY WNIOSKODAWCA Stypendium szkolnego.

Pedagog: M. Zubrzycka

 

OGŁOSZENIE

Programy dla szkół "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Szklanka mleka" w roku szkolnym 2017/2018 są skierowane do uczniów klas I-V. Dostawy rozpoczną się na początku października. Zakończą się natomiast pod koniec maja.

 

 

UWAGA KONKURS!!!
Rada Rodziców ogłasza konkurs dla wszystkich
klas  0-VII
 „Razem możemy więcej

Klasa która w roku szkolnym 2017/2018 dokona najwyższych wpłat
na Fundusz Rady Rodziców otrzyma wyróżnienie oraz bonus
w wysokości 200 zł.

 Wypłacone fundusze będą mogły być  przeznaczone na dowolne cele wybrane przez klasę.

                                                                         Życzymy powodzenia

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej
w Zakładce Rada Rodziców.
 - plik pdf  

 

List otwarty do rodziców

Rada Rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa
z prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w kwocie 50 zł – pierwsze dziecko i 40 zł – drugie dziecko (co daje jedynie ok. 4 zł miesięcznie). Pieniądze
te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny, bywa, że nagle znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.
Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się  z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać do wychowawcy klasy, sekretariatu szkoły bądź na nasze konto bankowe :
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 
08 8099 0004 0011 5570 2000 0010.

                                       W imieniu uczniów dziękujemy za wsparcie
                                Rada Rodziców SP 37 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

8 stycznia 2018r. (poniedziałek)
9 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
2 maja 2018r. r. (środa)
4 maja 2018r. (piątek)
1 czerwca 2018r. ( piątek
)

W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

AKADEMIA PIŁKARSKA DZIEWCZĄT EKOSPORT
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. K. GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
TEL. 509 775 329

 

KONSULTACJE Z NAUCZUCIELAMI

W roku szkolnym 2017/2018 indywidualne  konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w każdy
pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 17.00 - 18.00.

W grudniu i w maju konsultacje odbywać się będą od godz. 17.00 do 19.00