AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2017/2018  

 

INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO

UWAGA RODZICE UBIEAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM !
Bardzo proszę o pilny kontakt z pedagogiem w celu podpisania przygotowanego dla szkoły zawiadomienia
(art.10 KPA), KTÓRE POWINIEN PODPISAĆ NIEZWŁOCZNIE KAŻDY WNIOSKODAWCA Stypendium szkolnego.

Pedagog: M. Zubrzycka

 

OBIADY SZKOLNE - OGŁOSZENIE

RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPISANIA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW U WYCHOWAWCY KLASY LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY I ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SEKRETARIACIE ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ OBOK STOŁÓWKI.

Wpłat za obiady za miesiąc październik (22 dni) prosimy dokonywać w dniach 25.09.2017 r. – 30.09.2017 r.

- opłata ucznia – 61,60 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - za obiady X.2017 r., 22 posiłki, imię i nazwisko dziecka).

- opłata pracownika pedagogicznego - 110,00 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - imię i nazwisko – nauczyciel SP, za obiady X.2017 r., 22 posiłki).

Kwotę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego - 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262. - potrzeby stołówki – 6,60 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - potrzeby stołówki X.2017 r., 22 posiłki, imię i nazwisko dziecka).
Kwotę na potrzeby stołówki należy wpłacać na rachunek bankowy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego - 08 8099 0004 0011 5570 2000 0010

Posiłki wydawane będą wyłącznie na podstawie okazanej karty obiadowej.
Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej.

Do wpłat za obiady dokonanych po 1.10.2017 r. należy indywidualnie naliczyć i dopłacić należne odsetki ustawowe. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

 

OGŁOSZENIE

Programy dla szkół "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Szklanka mleka" w roku szkolnym 2017/2018 są skierowane do uczniów klas I-V. Dostawy rozpoczną się na początku października. Zakończą się natomiast pod koniec maja.

 

 

UWAGA KONKURS!!!
Rada Rodziców ogłasza konkurs dla wszystkich
klas  0-VII
 „Razem możemy więcej

Klasa która w roku szkolnym 2017/2018 dokona najwyższych wpłat
na Fundusz Rady Rodziców otrzyma wyróżnienie oraz bonus
w wysokości 200 zł.

 Wypłacone fundusze będą mogły być  przeznaczone na dowolne cele wybrane przez klasę.

                                                                         Życzymy powodzenia

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej
w Zakładce Rada Rodziców.
 - plik pdf  

 

List otwarty do rodziców

Rada Rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa
z prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w kwocie 50 zł – pierwsze dziecko i 40 zł – drugie dziecko (co daje jedynie ok. 4 zł miesięcznie). Pieniądze
te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny, bywa, że nagle znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.
Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się  z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać do wychowawcy klasy, sekretariatu szkoły bądź na nasze konto bankowe :
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 
08 8099 0004 0011 5570 2000 0010.

                                       W imieniu uczniów dziękujemy za wsparcie
                                Rada Rodziców SP 37 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

8 stycznia 2018r. (poniedziałek)
9 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
2 maja 2018r. r. (środa)
4 maja 2018r. (piątek)
1 czerwca 2018r. ( piątek
)

W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

AKADEMIA PIŁKARSKA DZIEWCZĄT EKOSPORT
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. K. GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
TEL. 509 775 329

 

KONSULTACJE Z NAUCZUCIELAMI

W roku szkolnym 2017/2018 indywidualne  konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w każdy
pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 17.00 - 18.00.

W grudniu i w maju konsultacje odbywać się będą od godz. 17.00 do 19.00