Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 

 

 


         


HISTORIA SZKOŁY

 
Początki
2 listopada 1983 roku po raz pierwszy dzieci z 15 –tysięcznego osiedla Dziesięciny zasiadły w  ławkach nowej
i jedynej na tym osiedlu szkoły – Szkoły Podstawowej nr 37. Planowo tego typu obiekty buduje się dwa lata, Białostocki Kombinat Budowlany po roku przekazał budynek do użytku.
W nowej szkole
o powierzchni 5726 m2 w 24 salach lekcyjnych rozpoczęło naukę 1100 uczniów, chociaż budynek dydaktyczny jest przeznaczony na 720 uczniów. Nauka odbywała się na trzy zmiany, ostatni dzwonek brzmiał o 18.35.

 

  Pierwszym dyrektorem szkoły  powołanym  przez Inspektora Wydziału Oświaty był mgr Witold  Guzewicz. Do współpracy z dyrektorem zostali powołani mgr Helena Dworakowska  i mgr Stanisław Cieślukowski w charakterze wicedyrektorów szkoły.

Na początku praca szkoły była utrudniona ze względu na brak Sali gimnastycznej, biblioteki, bloku żywieniowego i gabinetu lekarskiego. Budynek był wyposażony w odpowiednie meble, ale z trudem kompletowano pomoce dydaktyczne.
 Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności uczniowskiej było oddanie do użytku sali gimnastycznej rok po rozpoczęciu pracy szkoły. Z roku na rok rosła liczba uczniów i uczących w niej nauczycieli.
W roku szkolnym 1984/85 mgr Kazimierz Krajewski zastąpił na stanowisku wicedyrektora mgr Stanisława Cieślukowskiego.  W roku 1986/87 dołączyła do niego mgr Teresa Plichta, która objęła stanowisko po mgr Helenie Dworakowskiej.

18 grudnia 1987 roku odszedł na zasłużoną emeryturę dyrektor szkoły – mgr Witold Guzewicz.
W pełnieniu obowiązków dyrektora zastąpił go mgr Jerzy Szydłowski. Ze względu na znaczny wzrost liczby uczniów powołano również kolejnego wicedyrektora szkoły – mgr Helenę Rybaczek.

 W roku 1988 w SP nr 37 utworzono pierwszą klasę sportową o profilu piłka nożna. Nawiązana współpraca z KS „Jagiellonia” trwa do dzisiaj.

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie naszej szkoły zawsze dbali o rozwój kulturalny. Pod koniec roku szkolnego 1991/92 ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej pod tytułem "Buzie na luzie", który
to miesięcznik ukazuje się do dziś.
 31 sierpnia 2007r. , po 20 latach pracy na stanowisku dyrektora naszej szkoły, odchodzi na emeryturę pan
mgr Jerzy Szydłowski. Na emeryturę odchodzi również wicedyrektor pan 
mgr Kazimierz Krajewski.
 Obowiązki dyrektora powierzono panu
mgr Tadeuszowi Gaszyńskiemu, wicedyrektorem szkoły zostaje pani  mgr Elżbieta Krystyna Ignatowicz, nauczycielka pracująca w tej szkole od pierwszego dnia jej istnienia.

 

 
20 lat minęło

W listopadzie 2003r w Szkole Podstawowej Nr 37 w Białymstoku odbyła się uroczystość, która miała szczególny charakter ponieważ poświęcona była jubileuszowi dwudziestolecia szkoły.  Zaszczyciło ją swoją obecnością wielu znakomitych gości – przedstawiciele  władz miejskich, Kuratorium Oświaty, ZNP, przedstawiciele organizacji i instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących ze szkołą, także nauczyciele emeryci i  rodzice uczniów. Jak przy okazji każdego jubileuszu,  były wspomnienia, odwoływanie się do historii i życzenia dalszego rozwoju i pomyślności. Oto kilka zdjęć z tej uroczystości:

Dyrektor  mgr Jerzy Szydłowski mówił
o osiągnięciach szkoły

 

Chór nauczycieli zaśpiewał:
20 lat minęło..

 

Były też kwiaty dla emerytów I pamiątkowe zdjęcie uczniów

Jeszcze pamiątkowe zdjęcie nauczycieli A na koniec bankiet w stołówce...

25 lat minęło

19 września 2008r. odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 37 połączone
z oficjalnym nadaniem szkole imienia Kazimierza Górskiego oraz poświeceniem sztandaru.

Program uroczystości obejmował:

 • Świętą Liturgię  w cerkwi   pod wezwaniem Św. Ducha

 • Mszę Świętą w kościele  pod wezwaniem Św. Kazimierza w intencji pracowników i uczniów
        SP 37 połączona z poświeceniem sztandaru  i
   przekazaniem społeczności uczniowskiej

 • Uroczysty przemarsz  wraz z orkiestra dęta do szkoły

 • Uroczystości w szkole

 • Przywitanie gości i przemówienia.

 • Historia i  dzień dzisiejszy SP 37.

 •  Wręczenie sztandaru.

 •  Wręczenie nagród.

 • Część artystyczna w wykonaniu uczniów, zwiedzanie szkoły i wystaw okolicznościowych.
         Poczęstunek dla zaproszonych gości.
   

                                         
       Oto kilka zdjęć z tej uroczystości.

                           30 lat minęło
8 listopada 2013r. Szkoła Podstawowa nr 37
 im. Kazimierza Górskiego  w Białymstoku
 
świętowała perłowy jubileusz swego istnienia.
Obchody jubileuszowe  rozpoczęły się już 7 listopada  nabożeństwem  w cerkwi pod wezwaniem Św. Ducha w Białymstoku. W piątek 8 listopada odbyła się msza święta w kościele Św. Kazimierza w Białymstoku, koncelebrowana przez arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.
Kolejnym punktem  programu była uroczysta akademia, która rozpoczęła się w naszej szkole o godzinie 11.30. W uroczystości licznie uczestniczyli znakomici goście Podlaskie, emeryci, absolwenci, pracownicy administracji,  nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice.
Aby umożliwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, przygotowano ekspozycję zdjęć, kroniki szkolne, drzewo pedagogiczne oraz zaprezentowano osiągnięcia  uczniów w nauce
i w sporcie. Goście mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej wyłożonej w holu szkoły.
 Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku