HISTORIA  SZKOŁY

POCZĄTKI ...

2 listopada 1983 roku po raz pierwszy dzieci z 15 –tysięcznego osiedla Dziesięciny zasiadły w  ławkach nowej  i jedynej na tym osiedlu szkoły – Szkoły Podstawowej nr 37. Planowo tego typu obiekty buduje się dwa lata, Białostocki Kombinat Budowlany po roku przekazał budynek do użytku.
W nowej szkole o powierzchni
5726 m2 w 24 salach lekcyjnych rozpoczęło naukę 1100 uczniów, chociaż budynek dydaktyczny jest przeznaczony na 720 uczniów. Nauka odbywała się na trzy zmiany, ostatni dzwonek brzmiał  o 18.35.


   

Pierwszym dyrektorem szkoły  powołanym  przez Inspektora Wydziału Oświaty był mgr Witold  Guzewicz. Do współpracy z dyrektorem zostali powołani
mgr Helena Dworakowska  i mgr Stanisław Cieślukowski
w charakterze wicedyrektorów szkoły.

Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności uczniowskiej było oddanie do użytku sali gimnastycznej rok po rozpoczęciu pracy szkoły. Z roku na rok rosła liczba uczniów i uczących w niej nauczycieli.
W roku szkolnym 1984/85 mgr Kazimierz Krajewski zastąpił na stanowisku wicedyrektora mgr Stanisława Cieślukowskiego.  W roku 1986/87 dołączyła
do niego mgr Teresa Plichta, która objęła stanowisko po mgr Helenie Dworakowskiej.

18 grudnia 1987 roku odszedł na zasłużoną emeryturę dyrektor szkoły
– mgr Witold Guzewicz.
W pełnieniu obowiązków dyrektora zastąpił go mgr Jerzy Szydłowski.
Ze względu na znaczny wzrost liczby uczniów powołano również kolejnego wicedyrektora szkoły – mgr Helenę Rybaczek.

 W roku 1988 w SP nr 37 utworzono pierwszą klasę sportową o profilu piłka nożna. Nawiązana współpraca z KS „Jagiellonia” trwa do dzisiaj.

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie naszej szkoły zawsze dbali o rozwój kulturalny. Pod koniec roku szkolnego 1991/92 ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej pod tytułem "Buzie na luzie", który
to miesięcznik ukazuje się do dziś.  
31 sierpnia 2007r. , po 20 latach pracy
na stanowisku dyrektora naszej szkoły, odchodzi na emeryturę pan
mgr Jerzy Szydłowski. Na emeryturę odchodzi również wicedyrektor pan 

mgr Kazimierz Krajewski
.
 Obowiązki dyrektora powierzono panu
mgr Tadeuszowi Gaszyńskiemu, wicedyrektorem szkoły zostaje pani  mgr Elżbieta Krystyna Ignatowicz, nauczycielka pracująca w tej szkole od pierwszego dnia jej istnienia.

 

 20 LAT MINĘŁO ...
W listopadzie 2003r w Szkole Podstawowej Nr 37 w Białymstoku odbyła się uroczystość, która miała szczególny charakter ponieważ poświęcona była jubileuszowi dwudziestolecia szkoły.  Zaszczyciło ją swoją obecnością wielu znakomitych gości – przedstawiciele  władz miejskich, Kuratorium Oświaty, ZNP, przedstawiciele organizacji i instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących ze szkołą, także nauczyciele emeryci i  rodzice uczniów.
Jak przy okazji każdego jubileuszu,  były wspomnienia, odwoływanie się do historii i życzenia dalszego rozwoju i pomyślności.
Oto kilka zdjęć z tej uroczystości:
 
25 LAT MINĘŁO ...

19 września 2008r. odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Szkoły Podstawowej 
nr 37 połączone  z oficjalnym nadaniem szkole imienia Kazimierza Górskiego  oraz poświeceniem sztandaru.

   

   


   

 

   


 

30 LAT MINĘŁO ...
8 listopada 2013r. Szkoła Podstawowa  nr 37 im. Kazimierza Górskiego 
w Białymstoku świętowała perłowy jubileusz swego istnienia. Obchody jubileuszowe  rozpoczęły się już 7 listopada  nabożeństwem  w cerkwi pod wezwaniem Św. Ducha w Białymstoku. W piątek 8 listopada odbyła się msza święta w kościele Św. Kazimierza w Białymstoku, koncelebrowana przez arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.Kolejnym punktem  programu była uroczysta akademia, która rozpoczęła się
w naszej szkole o godzinie 11.30. W uroczystości licznie uczestniczyli znakomici goście Podlaskie, emeryci, absolwenci, pracownicy administracji,  nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice.
Aby umożliwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, przygotowano ekspozycję zdjęć, kroniki szkolne, drzewo pedagogiczne oraz zaprezentowano osiągnięcia  uczniów w nauce  i w sporcie. Goście mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej wyłożonej w holu szkoły.