Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sprawdzian szóstoklasisty

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 


         


Gazetka szkolna jest tworzona przez uczniów z Koła Dziennikarskiego

 

 


Rok szkolny 2016/2017


Zapraszamy do lektury grudniowego numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 13 12(2016)/format pdf./ pobierz

Zapraszamy do lektury listopadowego numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 12 11(2016)/format pdf./ pobierz

Zapraszamy do lektury październikowego numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 11 10(2016)/format pdf./ pobierz

Rok szkolny 2015/2016


Zapraszamy do lektury czerwcowego numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 10 6(2016)/format pdf./ pobierz

Zapraszamy do lektury majowego numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 9 5(2015)/format pdf./ pobierz

Zapraszamy do lektury kwietniowego numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 8 4(2015)/format pdf./ pobierz

Zapraszamy do lektury marcowego  numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 7 3(2016)/format pdf./ pobierz

Zapraszamy do lektury lutowego numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 6 2(2016)/format pdf./ pobierz

Zapraszamy do lektury styczniowego numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 5 1(2016)/format pdf./ pobierz

Zapraszamy do lektury grudniowego numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 4 4(2015)/format pdf./ pobierz

Zapraszamy do lektury listopadowego numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 3 3(2015)/format pdf./ pobierz

Zapraszamy do lektury październikowego numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 2 2(2015)/format pdf./ pobierz

Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru gazetki "Buzie na luzie"

Nr 1 1(2015)/format pdf./ pobierz
 
   

Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku