DORADZTWO ZAWODOWE       

 

O doradztwie zawodowym prezentacja Power Point - pobierz 

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 18/2019, w województwie podlaskim.

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty
 plik pdf pobierz

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych
do przeprowadzania bezpłatnych ba
dań lekarskich
 - pilk pdf pobierz -

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych

- plik pdf. pobierz-

Informacje o zaplanowanej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim zebrane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
są dostępne na stronie internetowej
urzędu pod adresem
 

www.kuratorium.bialystok.pl

 

RANKING TECHNIKÓW 2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

pobierz

RANKING LICEÓW 2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

pobierz


Przydatne linki

·      www.wybieramzawod.pl

·      www.junior.org.pl

·      www.kluczdokariery.pl

·      www.praca.gov.pl

·      https://mapakarier.org/  (Interaktywne i darmowe narzędzie doradztwa zawodowego w szkole)

·         http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

·      www.pracuj.pl/kariera-rynek-pracy-zawody