Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 

 

 


     


DOKUMENTY SZKOLNE  

 

OFICJALNE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37

IM. KAZIMIERZA  GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU 

 

Statut Szkoły Podstawowej  Nr 37  im. K. Górskiego w Białymstoku    /format  pdf / pobierz

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
/format  pdf / pobierz

Zasady obowiązujące w kontakcie rodzica z nauczycielami

/format  pdf / pobierz

 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowe nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku  

Obowiązki ucznia 

 Prawa ucznia 

Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

 Wewnątrzszkolny System Oceniania  

Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego 
w Białymstoku
/ pobierz/

aneks do regulaminu stołówki szkolnej  -  informacja dotycząca  wpłat za obiady
 /format pdf./ pobierz

aneks do regulaminu stołówki szkolnej  -  informacja dotycząca  wpłat za obiady
 /format pdf./ pobierz

„Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci
 i młodzieży w woj. podlaskim”
 /format pdf./ pobierz

"Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" /format pdf./ pobierz

"Regulamin korzystna z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego  w Białymstoku "
regulamin dostępny jest w bibliotece szkolnej

 


 

 

Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku