DOKUMNETY SZKOLNE       

 


DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 
IM. KAZIMIERZA  GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr37 im. K. Górskiego
w Białymstoku  (prowadzanie nauczania na odległość)

/format pdf./
pobierz
Zarządzenie 7/2020 
Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 37  im. K. Górskiego  w Białymstoku  

/format pdf./
pobierz
Zarządzenie 8/2020 
Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 37  im. K. Górskiego  w Białymstoku  

/format pdf./
pobierz
Zarządzenie 9/2020 
Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 37  im. K. Górskiego  w Białymstoku  

/format pdf./
pobierz
Zarządzenie 10/2020 
Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 37  im. K. Górskiego  w Białymstoku  

/format pdf./
pobierz
Zarządzenie 11/2020 
Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 37  im. K. Górskiego  w Białymstoku  

/format pdf./
pobierz
Szczegółowe warunki oceniania w zdalnym nauczaniu
/format  docx / pobierzCertyfikat Bezpieczeństwa Informacji
/format  pdf / pobierzStatut Szkoły Podstawowej  Nr 37  im. K. Górskiego w Białymstoku   
/format  pdf / pobierz


OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE   (§ 11 i  11a - statutu szkoły)

/format  pdf / pobierzProgram Wychowawczo - Profilaktyczny  Szkoły Podstawowej nr 37
 im. Kazimierza Górskiego  w Białymstoku 
/format  pdf / pobierz 
Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2019/2020
/format  pdf / pobierzPROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH
/format  pdf / pobierz

  
Regulamin Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku

/format  pdf / pobierz

  Regulamin   funkcjonowania monitoringu  wizyjnego
w Szkole
Podstawnej nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku

/format  pdf / pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

/format  pdf / pobierz


 

Zasady obowiązujące w kontakcie rodzica z nauczycielami

/format  pdf / pobierzObowiązki ucznia /format  pdf / pobierz Prawa ucznia /format  pdf / pobierzZasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce

lub za osiągnięcia sportowe w Szkole
Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

/format  pdf / pobierzRegulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego   w Białymstoku
/
format pdf./ pobierz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr37 im. K. Górskiego
w Białymstoku
/format pdf./
pobierz"Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci
i młodzieży w woj. podlaskim."
/format pdf./ pobierz

 

SZKOLNY REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA IUDOSTĘPNIANIA 
DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓWEDUKACYJNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

.