DOKUMNETY SZKOLNE       

 


DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 
IM. KAZIMIERZA  GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Certyfikat Bezpieczeństwa Informacji
/format  pdf / pobierzStatut Szkoły Podstawowej  Nr 37  im. K. Górskiego w Białymstoku   
/format  pdf / pobierzProgram Wychowawczo - Profilaktyczny  Szkoły Podstawowej nr 37
 im. Kazimierza Górskiego  w Białymstoku 
/format  pdf / pobierz 
Wewnątrzszkolny System Oceniania

/format  pdf / pobierz
Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019
/format  pdf / pobierz

  
Regulamin Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku

/format  pdf / pobierz


 

Zasady obowiązujące w kontakcie rodzica z nauczycielami

/format  pdf / pobierzObowiązki ucznia /format  pdf / pobierz Prawa ucznia /format  pdf / pobierzZasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce

lub za osiągnięcia sportowe w Szkole
Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

/format  pdf / pobierzRegulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego   w Białymstoku
/
format pdf./ pobierz
Aneks do regulaminu stołówki szkolnej  -  informacja dotycząca 
wpłat za obiady
 /format pdf./
pobierz
Aneks do regulaminu stołówki szkolnej  -  informacja dotycząca 
wpłat za obiady
 /format pdf./
pobierz
Aneks do regulaminu stołówki szkolnej  nr 3
/format pdf./
pobierz
Aneks do regulaminu stołówki szkolnej  - nr  4
/format pdf./
pobierz
"Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci
i młodzieży w woj. podlaskim."
/format pdf./ pobierz"Regulamin korzystna z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych  w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego 
w Białymstoku "

regulamin dostępny jest w bibliotece szkolnej


   

.