Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 

 

 

 

 


         


  BIBLIOTEKA  SZKOLNA

 

 

Kto czyta, żyje wielokrotnie...  Kto zaś z książkami obcować nie chce,   Na jeden żywot jest skazany. (J. Czechowicz)

 

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku:   8.00 - 15.00

nauczyciele bibliotekarze:

 Anna Juszczuk, Agnieszka Tarasiuk

Zbiory biblioteki szkolnej 

Nowości wydawnicze biblioteki szkolnej          


Centrum Informacji Multimedialnej


Regulaminy

 

 SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

 

Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku