BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

Kto czyta, żyje wielokrotnie...  Kto zaś z książkami obcować nie chce,   
Na jeden żywot jest skazany. (J. Czechowicz)

.nauczyciele bibliotekarze:

 Anna Juszczuk, Agnieszka Tarasiuk

Nowości wydawnicze biblioteki szkolnej  
 
Centrum Informacji Multimedialnej

Biblioteka szkolna czynna jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 15.00

 SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

 

Zbiory biblioteki szkolnej obejmują podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej:

encyklopedie, 
leksykony,

słowniki językowe i rzeczowe,
 atlasy,
 roczniki statystyczne,
teksty źródłowe,
informatory,
poradniki,

 przewodniki

wydawnictwa informacji pośredniej:
bibliografie,

poradniki bibliograficzne,

katalogi wydawnicze i księgarskie.
  
                                       

Dużym zainteresowaniem cieszą się lektury podstawowe
i uzupełniające do języka polskiego. 
W przypadku braków środków finansowych uczniowie i nauczyciele korzystają zarówno z podręczników jak i książek pomocniczych do nauczania różnych przedmiotów, literatury popularnonaukowej i naukowej
 
. Biblioteka posiada liczne zbiory klasyki dziecięco – młodzieżowej, beletrystyki pozalekturowej dla dzieci i młodzieży, wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki, krajoznawstwa, literatury popularnonaukowej, o tematyce regionalnej.
Z myślą o pedagogach  i rodzicach biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyk szczegółowych, socjologii wychowania, stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Księgozbiór biblioteki wzbogacają literatura i czasopisma fachowe potrzebne w pracy bibliotekarza.