AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2020/2021

 UWAGA RODZICE!
W związku z zamknięciem roku budżetowego i koniecznością rozliczenia wpłat prosimy rodziców uczniów korzystających ze stołówki szkolnej o przesłanie do dnia 4.12.2020 r. na adres emailowy szkoły lub pocztą tradycyjną uzupełnionego wniosku o zwrot nadpłaty za obiady (wzór w załączeniu).
Sprawę proszę potraktować jako pilną.


pobierz plik


UWAGA UCZNIOWIE KLAS VIII
19 listopada 2020r. Minister Edukacji Narodowej ogłosił wprowadzenie zmian dotyczących egzaminu ósmoklasisty.
Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami .

pobierz informator  (plik pdf )
          
Dyrekcja Szkoły


Poradnik dla rodziców i nauczycieli
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji  w klasach I-III szkoły podstawowej.  Zawiera on wiele cennych wskazówek dotyczących planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu, a także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego
 w warunkach domowych. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą publikacją.


poradnik - pobierz plik
Dyrekcja Szkoły


Drodzy Rodzice i Nauczyciele!

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35 uruchomiła dyżury telefoniczne specjalistów pod nr tel. 85/879-77-71 od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30- 20.00
Zachęcam do skorzystania z pomocy specjalistów w razie potrzeby.

Pedagog M. Zubrzycka
CHRISTMAS CARD CONTEST - WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną w języku angielskim.

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami w języku angielskim, np. „Merry Christmas”.
3. Kartka powinna być wykonana w formacie składanej pocztówki nie większym niż A5 oraz wykonana dowolną techniką plastyczną.
4. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• klasy I-III
• klasy IV-VI.
5. Zdjęcia kartki należy przesłać na adres e-mail: konkursysp37@wp.pl do dnia 18 grudnia 2020 r.
6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły 22 grudnia 2020 r.
7. Informacje o odbiorze nagród zostaną podane w późniejszym terminie.

UWAGA! Prosimy o przechowanie kartek świątecznych do momentu powrotu do lekcji w formie stacjonarnej. Najpiękniejsze prace zostaną umieszczone na wystawie szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

                                       Joanna Kazuczyk, Joanna Sawicka

Regulamin konkursu  - pobierz plik pdfBIBLIOTEKA SZKOLNA INFORMUJE

W czasie nauczania zdalnego zapraszamy do biblioteki szkolnej w godzinach 8.00-15.00.

Nauczyciele bibliotekarze


 

Europejski Dzień Wiedzy  Antybiotykach
Ulotka kampanii EDWA 2020  - pobierz

Informacja  Europejski Dzień Wiedzy  Antybiotykach - pobierz plik

 

UWAGA UCZNIOWIE KLAS VIII

Od 9 listopada 2020r. możecie uczestniczyć w szkole (indywidualnie lub w grupach do 5 osób) w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych. Termin i organizację konsultacji uzgadniacie z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Dyrekcja Szkoły

 

Drodzy rodzice i nauczyciele

Informujemy, iż od dnia 02.11.2020r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr2 w Białymstoku powróciła do swojej dawnej siedziby przy ul. Mazowieckiej 35 i pracuje w reżimie sanitarnym z indywidualnym klientem. Wszystkie wizyty w poradni odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym- 85/742-34-34 oraz poprzez kontakt mailowy- sekretariat@ppp2.eu.

Pedagog M. Zubrzycka
INFORMACJA

Materiały logopedyczne do pracy w domu umieszczone są w zakładce: "Logopedia". W razie pytań zapraszam do kontaktu email - jus_krajewska@wp.pl.

Justyna Krajewska - logopedaUWAGA RODZICE – PILNE

Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19 (ochrona zdrowia i służby mundurowe).

Bardzo prosimy o zgłaszanie do sekretariatu szkoły uczestnictwa
w zajęciach opiekuńczych w świetlicy.

Dyrektor Szkoły
Tadeusz Gaszyński

Komunikat

Szanowni Państwo, Rodzice,  drodzy Uczniowie!

Informujemy, że od
9 listopada br. nauką zdalną zostaną objęci wszyscy uczniowie szkół podstawowych.
Tryb zdalny będzie obowiązywał do 22 grudnia 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki ferie zimowe
w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju
w tym samym termie - od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Nauka odbywa się  z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Teams 
oraz dziennika elektronicznego  zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji.  Lekcje trwają 30 minut.

Czas pomiędzy poszczególnymi lekcjami uczniowie wykorzystują na ćwiczenia relaksacyjne  i odpoczynek od monitora.

W przypadku trudności z dostępem do sprzętu lub Internetu proszę ten fakt zgłosić wychowawcy klasy.

W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu 
w sekretariacie  szkolnym,
uczniowie  mogą  korzystać z komputera szkolnego w  sali informatycznej.
Komunikat
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku informuje:
Na podstawie Rozporządzenia MEN od dnia 26.10.2020r zajęcia dydaktyczne
w klasach IV - VIII będą odbywać się zdalnie.
Szczegółowe informacje dotyczące nauczania zdalnego zostaną zamieszczone
w dzienniku elektronicznym  poszczególnych klas w dn. 26.10.2020r. 

                                                                Tadeusz Gaszyński


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

7 stycznia 2021r.
8 stycznia 2021r.
25 maja 2021r. r. (egzamin ósmoklasisty)
26 maja 2021r. r. (egzamin ósmoklasisty)
27 maja 2021r. r. (egzamin ósmoklasisty)
4 czerwca 2021r.
W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
Ważne. Do Rodziców uczniów klas ósmych.
Dyrektor Szkoły przekazuje informacje w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2020/2021.


pobierz plik pdf
MISJA ROBOTYKA - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W tym roku szkolnym podobnie jak w latach poprzednich będą prowadzone  w naszej  szkole zajęcia z robotyki
dla dzieci.

informacja o zajęciach  - pobierz plik pdf
Misja Robotyka - pobierz plik


Zajęcia dodatkowe w formie online
W związku z sytuacją epidemiologiczną postanowiliśmy zaoferować Państwa  dzieciom możliwość korzystania
z naszych zajęć dodatkowych
w formie
online.
 
Jest to nauka i zabawa w jednym, wachlarz możliwości pozwala na wybranie
najlepszej opcji  m.in. zajęcia z gitary, programowania, rysunku, grafiki,
matematyki. Pierwsze zajęcia pokazowe każdej z usług są bezpłatne.*
*Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu za pomocą
formularza poprzez stronę:  *„Kompleksowa Profilaktyka Wad Postawy”
Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji programu „Kompleksowa Profilaktyka Wad Postawy”.

 Grupę docelową stanowią: dzieci z klas I, IV i VI szkoły podstawowej.
W ramach projektu, u dzieci zgłoszonych do programu, zostaną przeprowadzone bezpłatne badania diagnostyczne wad postawy. Podczas indywidualnej konsultacji z Fizjoterapeutą zyskacie Państwo pełną informację na temat ewentualnie występujących schorzeń u Waszego dziecka i wynikających z nich zagrożeń.

Trójwymiarowa analiza kręgosłupa 4D przy użyciu sprzętu Diers  to nieinwazyjna metoda pomiaru kręgów oraz poszczególnych odcinków tej części szkieletu przy użyciu metody światło-optycznej. Wyniki badań wyświetlają się w formie cyfrowej na monitorze zaraz po przeprowadzeniu analizy. Zaawansowana technologia pozwala na wykonanie precyzyjnych pomiarów ciała bez użycia promieni rentgenowskich, z wykluczeniem ubocznych skutków napromieniowania. Dzieci ze znacznym stopniem wad postawy zakwalifikują się do kolejnego etapu projektu, jakim będą bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt pod numerem tel: 607684939. Badania będą umawiane indywidualnie, w dogodnym dla Państwa terminie
i odbywać się będą w Przychodni Rehabilitacyjnej na ul Warszawskiej 79 w Białymstoku.


INFORMACJA

W związku z ograniczeniami związanymi
z pandemią COVID 19 oraz zgodnie  z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły, przypominamy, że uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed swoimi lekcjami. Nie dotyczy to dzieci uczęszczających do świetlicy. Prosimy
o przestrzeganie tej zasady.

UBEZPIECZENIE DZIECI OD WRZEŚNIA 2020 r.
Informujemy, że szkoła nie pośredniczy
   w ubezpieczeniu NNW uczniów.
 
Propozycja ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci
i młodzieży
przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową (NAU)
Oferta - Akcja szkolna 2020/2021 - pobierz plik
Ubezpieczenie EDU PLUS - pobierz plik
Ubezpieczenie NNW dla szkół podstawowych - plik pdf
Załącznik nr 1  - Postanowienia dodatkowe -  pobierz plik


Zawiadomienie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego  o wyborze oferty w drodze przetargu pisemnego na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

pobierz (plik pdf)

 

Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej

Procedury bezpieczeństwa w Bibliotece
Szkoły Podstawowej Nr 37im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku na czas zagrożenia chorobą COVID-19.

pobierz (plik pdf)

 

 

 Drodzy Rodzice,
prosimy zapoznać się z
informacją dotyczącą postępowania w związku
z zagrożeniem koronawirusem .
Szczegółowe procedury znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Białymstoku

Legionowa 8, 15-099 Białystok
tel.
85 740 85 40

https://www.wsse.bialystok.pl/


Główny Inspektorat Sanitarny

https://gis.gov.pl/

Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia KORONAWIRUSEM
plik pdfOGŁOSZENIE
Informujemy, że nasza szkoła nawiązała współpracę z gabinetem stomatologicznym A-Z DENTAL na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów  o zapoznanie się z poniższymi procedurami, które obowiązują w naszej szkole.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

plik pdf


Jesteśmy na  Facebooku
              Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) -  cyt. „Art. 11. Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.”

 – proszę o umieszczenie danych inspektora na stronie internetowej Państwa Placówki w obowiązku informacyjnych oraz zakładce dot.  danych kontaktowych. W danych kontaktowych umieszczamy:

1.       Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Izabela Remjasz
2.       Dane kontaktowe nr telefonu 85 6543 987
3.       Dane mailowe –
iod.patrem@gmail.com
W załączeniu klauzula informacyjna


plik pdf. /pobierz/