AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Zaproszenie na Jubileusz 35-lecia szkoły
 

Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele  i Uczniowie
mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody  35-lecia

Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, 
które odbędą się 9 listopada 2018r.  o godz. 10.00
w naszej szkole przy ul. Jaworowej 8.
Program obchodów:
8.11.2018r.
godz. 16.30
Molebień dziękczynny w intencji społeczności szkolnej - Cerkiew Św. Ducha
w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 13
09.11.2018r.
godz. 8.15
Msza Święta w intencji społeczności szkolnej - Kościół  Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku ul. Św. Kazimierza 2
godz. 10.00
uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr37 im. K. Górskiego
w Białymstoku ul. Jaworowa 8.

 

JADŁOSPIS  22.10.2018 - 26.10.2018
Jadłospis obowiązujący
od 2210.2018r.  do 26.10.2018r.  w stołówce szkolnej.

plik pdf
PRZYDZIAŁ SAL PODCZAS KONSULTACJI

Przydział sal podczas konsultacji
z nauczycielami
w roku szkolnym 2018/2019
plik pdf

 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
2 listopada 2018r. (piątek)
15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)
/egzamin ósmoklasisty/
16 kwietnia 2019r. (wtorek)
/egzamin ósmoklasisty/
17 kwietnia 2019r. (środa)
/egzamin ósmoklasisty/
30 kwietnia 2019r. (wtorek)
2 maja 2019r. r. (czwartek)
W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

 

Ogłoszenie - obiady szkolne

RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPISANIA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW
U WYCHOWAWCY KLASY LUB W SEKRETARIACIE
ZKOŁY I ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SEKRETARIACIE ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ OBOK STOŁÓWKI.
Wpłat za obiady za miesiąc październik (23dni) prosimy dokonywać
dniach 24 .09.2018r. –28 .09.2018r.
- opłata ucznia – 64,40zł. (obowiązkowo z dopiskiem - za obiady X.2018r.,
3 posiłki, imię i nazwisko dziecka).
- opłata pracownika pedagogicznego - 115,00 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - imię i nazwisko –nauczyciel SP, za obiady X.2018r., 23posiłki).
Kwotę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej  nr 37 im. K. Górskiego
- 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262
Posiłki wydawane będą wyłącznie na podstawie okazanej karty obiadowej.
Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej. Do wpłat za obiady dokonanych po 28.09.2018r. będą naliczane odsetki ustawowe.
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

 


KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI
W roku szkolnym 2018/2019 indywidualne konsultacje
 z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w każdy  pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 17.00 - 18.00.
W grudniu i w maju konsultacje odbywać się będą
 od godz. 17.00 do 19.00

Jesteśmy na  Facebooku
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych


plik pdf. /pobierz/