AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2019/2020

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej  nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku serdecznie zapraszają  wszystkich rodziców /opiekunów prawnych na spotkanie  podsumowujące pracę dydaktyczno –wychowawczą  I semestru, które odbędzie się 04.02.2020 (wtorek)  według następującego harmonogramu:

godz. 16.30 – klasy 0 –III

godz. 17.30  - klasy IV –VIII.  KONKURS MATEMATYCZNY
Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie”. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej fotografii o wymiarach 15cmx21cm przedstawiającej dowolne pojęcie matematyczne dostrzeżone w otaczającej nas rzeczywistości. Szczegóły w regulaminie.

plik PDF


ZEBRANIE RADY RODZCIÓW

Zapraszam na  spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się 05 lutego 2020r. (środa) o godzinie 17.00 (stołówka szkolna).

Przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Tuchliński
NABÓR DO KLASY SPORTOWEJPODZIĘKOWANIE
Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom orszaku azjatyckiego: nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za liczne przybycie
i zaangażowanie w wydarzenie jakim był Orszak Trzech Króli. Przede wszystkim dziękuję tym, którzy zechcieli w ten styczniowy dzień tak licznie wyjść z domów i zasilić szeregi naszego Orszaku, aby wspólnie kolędować, śpiewać i świętować. Nasza obecność nadała temu świętu właściwy wymiar. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej!

Z najlepszymi życzeniami na cały 2020 rok
Koordynator Orszaku Azjatyckiego
Tadeusz Marek Gaszyński - Dyrektor SP 37OGŁOSZENIE
RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPISANIA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW U WYCHOWAWCY KLASY LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY I ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ OBOK STOŁÓWKI.

Wpłat za obiady za luty (20 dni żywieniowych) prosimy dokonywać w dniach 27.01.2020 r.– 31.01.2020 r.:

- opłata ucznia – 56,00 zł (obowiązkowo z dopiskiem - za obiady 02.2020r. 20 posiłków, imię i nazwisko dziecka),

- opłata pracownika pedagogicznego -100,00 zł (obowiązkowo z dopiskiem - imię i nazwisko –nauczyciel SP za obiady 02.2020r. 20 posiłków).

Kwotę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego - 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262.


Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej. Dzieci,które nie będą miały karty obiadowej nie będą wpuszczane na stołówkę szkolną. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.


JADŁOSPIS (3.02-7.02.2020 r.)
Jadłospis obowiązujący w stołówce szkolnej
w dniach 3.02-7.02.2020 r.

plik doc


OGŁOSZENIE

Informujemy, że nasza szkoła nawiązała współpracę z gabinetem stomatologicznym A-Z DENTAL na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI
W roku szkolnym 2019/2020 indywidualne  konsultacje  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w każdy  pierwszy wtorek miesiąca  w godz. 17.00 - 18.00.
W grudniu i w maju konsultacje odbywać się będą
od godz. 17.00 do 19.00

WYKAZ SAL NA KONSULTACJE Z RODZICAMI
pobierz plik
docx


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe
dni wolne od zajęć dydaktycznych
                w roku szkolnym 2019/2020.

7 stycznia 2020r. (wtorek)
20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek)
21 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
22 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
12 czerwca 2020 r. ( piątek)

W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze
w świetlicy szkolnej.
UWAGA  RODZICE/ OPIEKUNOWIE !

Informujemy, iż informacje dotyczące warunków oraz terminów składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: www.mopr.bialystok.plPROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów  o zapoznanie się z poniższymi procedurami, które obowiązują w naszej szkole.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

plik pdf


Jesteśmy na  Facebooku
              Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) -  cyt. „Art. 11. Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.”

 – proszę o umieszczenie danych inspektora na stronie internetowej Państwa Placówki w obowiązku informacyjnych oraz zakładce dot.  danych kontaktowych. W danych kontaktowych umieszczamy:

1.       Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Izabela Remjasz
2.       Dane kontaktowe nr telefonu 85 6543 987
3.       Dane mailowe –
iod@sp37.edu.pl
W załączeniu klauzula informacyjna


plik pdf. /pobierz/