AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2018/2019


UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE

Ze względu na wysokie temperatury, które mogą zagrozić  zdrowiu i bezpieczeństwu informujemy, że w dniach 13 – 18  czerwca 2019r.(czwartek-wtorek) lekcje zostają skrócone   i będą odbywać się zgodnie
z następującym grafikiem:

ROZKŁAD DZWONKÓW

lekcja 1- 8.00 - 8.30

lekcja 2 - 8.35 – 9.05

lekcja 3 - 9.15 – 9.45

lekcja 4- 9.50 – 10.20

lekcja 5 - 10.25 – 10.55 przerwa obiadowa

lekcja 6- 11.15 – 11.45 przerwa obiadowa

lekcja 7- 12.05 – 12. 35 przerwa obiadowa

lekcja 8 - 12.50 – 13.20

lekcja 9- 13.25 – 13.55

 Dyrektor Szkoły
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się
 19 czerwca 2019r. (środa) według następującego porządku:

klasy 0-III  - godzina 09.15

    klasy IV - VII - godzina 10.30

      klasy VIII - godzina 12.00Nabór do szkół podstawowych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  do klasy "0" i klas pierwszych  odbywa się
w dniach 01.06.2019 - 07.06.2019.Światowy Dzień  bez  Tytoniu
W  związku z  obchodami  Światowego Dnia  bez  Tytoniu,  obchodzonego  
31  maja,  Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w  Białymstoku informuję, iż hasło przewodnie  tegorocznej akcji  ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi:  „Tytoń i zdrowie  płuc”.

Jego  celem jest zwrócenie  uwagi na  rolę płuc w  organizmie  człowieka oraz podniesienie  świadomości społeczeństwa na  temat zdrowotnych  skutków  używania tytoniu  i  narażenia na  dym tytoniowy „z drugiej  ręki”, szczególnie w  kontekście funkcjonowania  układu oddechowego.

 Plakat Światowy Dzień bez Tytoniu 
plik pdf pobierz

artykuł na temat " WPŁYW CZYNNEJ I BIERNEJ EKSPOZYCJI NA DYM TYTONIOWY NA FUNKCJONOWANIE UKŁADU ODDECHOWEGO"

plik pdf pobierzPROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów  o zapoznanie się z poniższymi procedurami, które obowiązują w naszej szkole.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

plik pdf


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020
- ulotka - plik pdf

ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
plik pdf

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych
więcej na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku
w zakładce Edukacja  - Rekrutacja. 
www.bialystok.pl


NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ  

Szkoła Podstawowa nr 37 im. K. Górskiego
w Białymstoku   ogłasza nabór dziewcząt
i chłopców do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna na rok szkolny 2019/2020r.

Oferujemy:
* 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu,
* naukę gry w piłkę nożną pod okiem  trenerów,
* wyjazdy na zawody sportowe.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły 
15-808 Białystok ul. Jaworowa 8 tel.
85 6543987.

 

JADŁOSPIS  10.06.2019 r. - 14.06.2019 r.
Jadłospis obowiązujący
10.06.2019 r. - 14.06.2019 r.  w stołówce szkolnej.

plik pdf

 

OGŁOSZENIE SZKOLNE DOTYCZĄCE OBIADÓW
Od miesiąca marca szkoła wprowadza program do obsługi stołówki. Każde dziecko otrzyma kartę. Karty będą systematycznie wydawane w miesiącu lutym. Koszt wydania pierwszej karty pokrywa szkoła, w przypadku zaginięcia lub zniszczenia koszt duplikatu karty pokrywa rodzic. W związku
z tym prosimy o terminowe  wpłaty za obiady(ostatni tydzień miesiąca).Jeśli nie odnotujemy wpłaty, karta obiadowa dziecka jest nieaktywna co będzie się wiązało z odmową wydania posiłku do momentu uregulowania należności. Sprawę prosimy potraktować poważnie.

Uczniowie ,którzy rezygnują z obiadów, zobowiązani są zwrócić "Kartę obiadową" dla intendenta. Uczniowie klas ósmych po zakończonej edukacji zobowiązani są zwrócić "Kartę obiadową" dla intendenta.

        Od 1 marca zmienia się Regulamin pracy stołówki i płatności za obiady. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem, który będzie dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły

.

 

Jesteśmy na  Facebooku
              Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) -  cyt. „Art. 11. Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.”

 – proszę o umieszczenie danych inspektora na stronie internetowej Państwa Placówki w obowiązku informacyjnych oraz zakładce dot.  danych kontaktowych. W danych kontaktowych umieszczamy:

1.       Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Izabela Remjasz
2.       Dane kontaktowe nr telefonu 85 6543 987
3.       Dane mailowe –
iod@sp37.edu.pl
W załączeniu klauzula informacyjna


plik pdf. /pobierz/