AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2019/2020
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Konkurs polega na wykonaniu prac przestrzennych z wykorzystaniem surowców wtórnych, ukazujących w ten sposób możliwość ich powtórnego zastosowania w kreatywny sposób. Szczegóły w załączniku.

plik docx

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe
dni wolne od zajęć dydaktycznych
                w roku szkolnym 2019/2020.

7 stycznia 2020r. (wtorek)
20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek)
21 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
22 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
12 czerwca 2020 r. ( piątek)

W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze
w świetlicy szkolnej.

JADŁOSPIS (16.09-20.09.2019 r.)
Jadłospis obowiązujący w stołówce szkolnej
w dniach 16.09-20.09.2019 r.

plik pdf


INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI
Toruńska Akademię Wiedzy „Clever“  pragnie przedstawić uczniom klas VI ofertę zajęć dodatkowych z zakresu efektywnego uczenia się.  Program obejmuje zarówno ćwiczenia przyspieszające tempo czytania,
jak i poprawiające zrozumienie
i zapamiętanie czytanego tekstu.

List  Toruńskiej Akademii Wiedzy
"Clever" do rodziców uczniów klas VI

pobierz /plik pdf/INFORMACJA NT. UBEZPIECZENIA NNW DZIECKA
W roku szkolnym 2019/20 chętni rodzice mogą ubezpieczyć dziecko poprzez portal: ubezpieczenia.nau.pl. Szczegóły w załączniku.
plik pdf


OGŁOSZENIE
RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPISANIA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW U WYCHOWAWCY KLASY LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY I ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ OBOK STOŁÓWKI.

RODZICE DZIECI Z KLAS PIERWSZYCH I UCZNIÓW, KTÓRZY DOSZLI DO NASZEJ SZKOŁY PO DOKONANIU WPŁATY ZA OBIADY PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO PANI INTENDENT PO ODEBRANIE KART OBIADOWYCH.

Wpłaty za obiady za wrzesień (20 dni żywieniowych) prosimy dokonywać w dniach 01.09.2019 r. – 06.09.2019 r.

- opłata ucznia – 56,00 zł (obowiązkowo z dopiskiem - za obiady IX.2019r. 20 posiłków, imię i nazwisko dziecka).
- opłata pracownika pedagogicznego - 100,00 zł (obowiązkowo z dopiskiem - imię i nazwisko – nauczyciel SP za obiady IX.2019r. 20 posiłków).


Kwotę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej Nr 37 im. K. Górskiego - 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262 Opłaty za obiady za październik będą przyjmowane we wrześniu (23-27.09.2019 r.)

Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej. Dzieci,które nie będą miały karty obiadowej nie będą wpuszczane na stołówkę szkolną. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.UWAGA  RODZICE/ OPIEKUNOWIE !

Informujemy, iż informacje dotyczące warunków oraz terminów składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: www.mopr.bialystok.plPROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów  o zapoznanie się z poniższymi procedurami, które obowiązują w naszej szkole.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

plik pdf


Jesteśmy na  Facebooku
              Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) -  cyt. „Art. 11. Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.”

 – proszę o umieszczenie danych inspektora na stronie internetowej Państwa Placówki w obowiązku informacyjnych oraz zakładce dot.  danych kontaktowych. W danych kontaktowych umieszczamy:

1.       Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Izabela Remjasz
2.       Dane kontaktowe nr telefonu 85 6543 987
3.       Dane mailowe –
iod@sp37.edu.pl
W załączeniu klauzula informacyjna


plik pdf. /pobierz/