AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2018/2019OGŁOSZENIE
Organizatorzy I Wojewódzkiego Konkursu
"Nasza biało - czerwona zawsze  z nami"
zwracają  się  z prośbą o odbiór nagród 
w godz. od 08.00- do 15.30  w sekretariacie szkoły.


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020
- ulotka - plik pdf

ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
plik pdf

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych
więcej na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku
w zakładce Edukacja  - Rekrutacja. 
www.bialystok.pl


NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ  

Szkoła Podstawowa nr 37 im. K. Górskiego
w Białymstoku   ogłasza nabór dziewcząt
i chłopców do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna na rok szkolny 2019/2020r.

Oferujemy:
* 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu,
* naukę gry w piłkę nożną pod okiem  trenerów,
* wyjazdy na zawody sportowe.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły 
15-808 Białystok ul. Jaworowa 8 tel.
85 6543987.

 

Ogłoszenie - obiady szkolne
RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPISANIA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW U WYCHOWAWCY KLASY LUB   W SEKRETARIACIE SZKOŁY I ZAPOZNANIA SIĘ
 Z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, ZNAJDUJĄCYM  SIĘ W SEKRETARIACIE ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ OBOK STOŁÓWKI.

 Wpłaty za obiady za miesiąc maj (20 dni żywieniowych) prosimy dokonywać w dniach 29.04
.2019 r. –10.05.2019 r.

- opłata ucznia – 33,60 zł (już pomniejszona o 8 dni strajku, obowiązkowo z dopiskiem - za obiady V.2019 r. 20 posiłków, imię i nazwisko dziecka).

- opłata pracownika pedagogicznego - 60,00 zł (już pomniejszona o 8 dni strajku, obowiązkowo z dopiskiem - imię i nazwisko –nauczyciel SP, za obiady V.2019 r. 20 posiłków).

Kwotę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego - 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262

Rodziców dzieci, które w dniach strajku korzystały ze stołówki prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem podania kwoty za obiady.

Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej.

Dzieci, które nie będą miały karty obiadowej nie będą wpuszczane na stołówkę szkolną.

           Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

 

JADŁOSPIS  20.05.2019 r. - 24.05.2019 r.
Jadłospis obowiązujący
20.05.2019 r. - 24.05.2019 r.  w stołówce szkolnej.

plik pdf

 

WOJEWÓDZKI KONKURS "SKARBY PODLASKIEJ ARCHITEKTURY"

Zachęcamy do wzięcia udziału w  konkursie
"Skarby podlaskiej architektury" 
organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 37 
im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
pod honorowym patronatem
Muzeum Historycznego
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Regulamin konkursu "Skarby podlaskiej architektury"
pobierz plik .doc
pobierz
pik .pdf

 

OGŁOSZENIE SZKOLNE DOTYCZĄCE OBIADÓW
Od miesiąca marca szkoła wprowadza program do obsługi stołówki. Każde dziecko otrzyma kartę. Karty będą systematycznie wydawane w miesiącu lutym. Koszt wydania pierwszej karty pokrywa szkoła, w przypadku zaginięcia lub zniszczenia koszt duplikatu karty pokrywa rodzic. W związku
z tym prosimy o terminowe  wpłaty za obiady(ostatni tydzień miesiąca).Jeśli nie odnotujemy wpłaty, karta obiadowa dziecka jest nieaktywna co będzie się wiązało z odmową wydania posiłku do momentu uregulowania należności. Sprawę prosimy potraktować poważnie.

Uczniowie ,którzy rezygnują z obiadów, zobowiązani są zwrócić "Kartę obiadową" dla intendenta. Uczniowie klas ósmych po zakończonej edukacji zobowiązani są zwrócić "Kartę obiadową" dla intendenta.

        Od 1 marca zmienia się Regulamin pracy stołówki i płatności za obiady. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem, który będzie dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły

.

 

UWAGA KONKURS !!!

Rada Rodziców ogłasza konkurs dla wszystkich klas 0-VIII
„Razem możemy więcej”

Klasa która w roku szkolnym 2018/2019 dokona najwyższych wpłat na Fundusz Rady Rodziców otrzyma wyróżnienie oraz bonus w wysokości 200 zł.

Wypłacone fundusze będą mogły być  przeznaczone na dowolne cele wybrane przez klasę.

      Życzymy powodzenia

                                                                            RADA RODZICÓW

 

OGŁOSZENIE - STYPENDIUM SZKOLNE

Wszystkich rodziców składających wnioski o stypendia szkolne zapraszam po odbiór decyzji.

Pedagog szkolny
Wiesława Gryko

 

PRZYDZIAŁ SAL PODCZAS KONSULTACJI

Przydział sal podczas konsultacji
z nauczycielami
w roku szkolnym 2018/2019
plik pdf

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI
W roku szkolnym 2018/2019 indywidualne konsultacje
 z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w każdy  pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 17.00 - 18.00.
W grudniu i w maju konsultacje odbywać się będą
 od godz. 17.00 do 19.00

 

Jesteśmy na  Facebooku
              Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) -  cyt. „Art. 11. Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.”

 – proszę o umieszczenie danych inspektora na stronie internetowej Państwa Placówki w obowiązku informacyjnych oraz zakładce dot.  danych kontaktowych. W danych kontaktowych umieszczamy:

1.       Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Izabela Remjasz
2.       Dane kontaktowe nr telefonu 85 6543 987
3.       Dane mailowe –
iod@sp37.edu.pl
W załączeniu klauzula informacyjna


plik pdf. /pobierz/