AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2020/2021


Komunikat

Szanowni Państwo, Rodzice,  drodzy Uczniowie!
Informujemy, że od dnia
26.10.2020 r. do dnia 8.11.2020 r. klasy IV – VIII przechodzą na naukę w trybie zdalnym. Nauka odbywa się
z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Teams  oraz dziennika elektronicznego  zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji.  Lekcje trwają 30 minut.

Czas pomiędzy poszczególnymi lekcjami uczniowie wykorzystują na ćwiczenia relaksacyjne  i odpoczynek od monitora.

W przypadku trudności z dostępem do sprzętu lub Internetu proszę ten fakt zgłosić wychowawcy klasy.

W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu 
w sekretariacie  szkolnym,
uczniowie  mogą  korzystać z komputera szkolnego w  sali informatycznej.

Komunikat
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku informuje:
Na podstawie Rozporządzenia MEN od dnia 26.10.2020r zajęcia dydaktyczne
w klasach IV - VIII będą odbywać się zdalnie.
Szczegółowe informacje dotyczące nauczania zdalnego zostaną zamieszczone
w dzienniku elektronicznym  poszczególnych klas w dn. 26.10.2020r. 

                                                                Tadeusz Gaszyński
Międzynarodowe wyróżnienie Pana Stefana Dmitruka
Miło nam poinformować, iż Pan Stefan Dmitruk, nauczyciel historii został laureatem międzynarodowego Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020.  Jego autorska strona otrzymała tytuł Laureata Dobrej Praktyki w kategorii Edukacja. Strona zawiera lekcje oraz ćwiczenia multimedialne
z historii do samodzielnej nauki dla klas 4-8. Jest ona bezpłatna i ogólnodostępna. Aktualnie skorzystało z niej ponad 12 tys. uczniów i nauczycieli z Polski.

link do strony

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
   


ZBIÓRKA UŻYWANYCH TELEFONÓW

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata 2020”,  zapraszamy  do aktywnego uczestnictwa
w ogólnopolskim konkursie, pod hasłem: "
Oddaj używany telefon komórkowy - pomagając innym - pomagasz swojej szkole".

Konkurs polega na zebraniu przez szkołę  wśród uczniów starych, używanych, niepotrzebnych telefonów komórkowych bez baterii. Telefony po ewentualnej naprawie i usunięciu wszelkich danych mogą trafić do krajów rozwijających się w Afryce i Azji, gdzie będą mogły jeszcze przez lata służyć innym dzieciom. Akcja jest prowadzona w formie ogólnopolskiego konkursu. Za największą ilość zebranych telefonów (w przeliczeniu na ucznia) szkoła otrzyma nagrody. 

Telefony można przynosić do dnia 12 listopada 2020 r. do specjalnego pojemnika umieszczonego przy portierni szkoły. 

Koordynatorki: Agnieszka Szwed, Justyna JabłońskaSzkolenie pracowników OC
Każdy z pracowników szkoły powinien do 10 listopada 2020 roku zapoznać się
 z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi obrony cywilnej. Znajdują się one
w zakładce „Szkolenie pracowników z OC”. Po obejrzeniu prezentacji należy
w sekretariacie podpisać listę poświadczającą zapoznanie się z tymi          materiałami szkoleniowymi.


Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za pamięć
i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Pani Agnieszce Łęczyckiej mamie ucznia
klasy VIII D  dziękujemy za uszycie pięknych maseczek.

                                                                                        

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
w Białymstoku

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

7 stycznia 2021r.
8 stycznia 2021r.
25 maja 2021r. r. (egzamin ósmoklasisty)
26 maja 2021r. r. (egzamin ósmoklasisty)
27 maja 2021r. r. (egzamin ósmoklasisty)
4 czerwca 2021r.
W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
Ważne. Do Rodziców uczniów klas ósmych.
Dyrektor Szkoły przekazuje informacje w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2020/2021.


pobierz plik pdf
MISJA ROBOTYKA - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W tym roku szkolnym podobnie jak w latach poprzednich będą prowadzone  w naszej  szkole zajęcia z robotyki
dla dzieci.

informacja o zajęciach  - pobierz plik pdf
Misja Robotyka - pobierz plik

ROZKŁAD DZWONKÓW (od 14 września)

1. 8.00-8.45
2. 8.50-9.35
3. 9.45-10.30
4. 10.35-11.20 (przerwa obiadowa)
5. 11.45-12.30 (przerwa obiadowa)
6. 12.50-13.35 (przerwa obiadowa)
7. 13.55-14.40
8. 14.45-15.30
9. 15.35-16.20
10. 16.25-17.10

Zajęcia dodatkowe w formie online
W związku z sytuacją epidemiologiczną postanowiliśmy zaoferować Państwa  dzieciom możliwość korzystania
z naszych zajęć dodatkowych
w formie
online.
 
Jest to nauka i zabawa w jednym, wachlarz możliwości pozwala na wybranie
najlepszej opcji  m.in. zajęcia z gitary, programowania, rysunku, grafiki,
matematyki. Pierwsze zajęcia pokazowe każdej z usług są bezpłatne.*
*Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu za pomocą
formularza poprzez stronę:  *„Kompleksowa Profilaktyka Wad Postawy”
Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji programu „Kompleksowa Profilaktyka Wad Postawy”.

 Grupę docelową stanowią: dzieci z klas I, IV i VI szkoły podstawowej.
W ramach projektu, u dzieci zgłoszonych do programu, zostaną przeprowadzone bezpłatne badania diagnostyczne wad postawy. Podczas indywidualnej konsultacji z Fizjoterapeutą zyskacie Państwo pełną informację na temat ewentualnie występujących schorzeń u Waszego dziecka i wynikających z nich zagrożeń.

Trójwymiarowa analiza kręgosłupa 4D przy użyciu sprzętu Diers  to nieinwazyjna metoda pomiaru kręgów oraz poszczególnych odcinków tej części szkieletu przy użyciu metody światło-optycznej. Wyniki badań wyświetlają się w formie cyfrowej na monitorze zaraz po przeprowadzeniu analizy. Zaawansowana technologia pozwala na wykonanie precyzyjnych pomiarów ciała bez użycia promieni rentgenowskich, z wykluczeniem ubocznych skutków napromieniowania. Dzieci ze znacznym stopniem wad postawy zakwalifikują się do kolejnego etapu projektu, jakim będą bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt pod numerem tel: 607684939. Badania będą umawiane indywidualnie, w dogodnym dla Państwa terminie
i odbywać się będą w Przychodni Rehabilitacyjnej na ul Warszawskiej 79 w Białymstoku.


INFORMACJA

W związku z ograniczeniami związanymi
z pandemią COVID 19 oraz zgodnie  z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły, przypominamy, że uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed swoimi lekcjami. Nie dotyczy to dzieci uczęszczających do świetlicy. Prosimy
o przestrzeganie tej zasady.

UBEZPIECZENIE DZIECI OD WRZEŚNIA 2020 r.
Informujemy, że szkoła nie pośredniczy
   w ubezpieczeniu NNW uczniów.
 
Propozycja ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci
i młodzieży
przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową (NAU)
Oferta - Akcja szkolna 2020/2021 - pobierz plik
Ubezpieczenie EDU PLUS - pobierz plik
Ubezpieczenie NNW dla szkół podstawowych - plik pdf
Załącznik nr 1  - Postanowienia dodatkowe -  pobierz plik


Zawiadomienie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego  o wyborze oferty w drodze przetargu pisemnego na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

pobierz (plik pdf)

 

Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej

Procedury bezpieczeństwa w Bibliotece
Szkoły Podstawowej Nr 37im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku na czas zagrożenia chorobą COVID-19.

pobierz (plik pdf)

 

 

 Drodzy Rodzice,
prosimy zapoznać się z
informacją dotyczącą postępowania w związku
z zagrożeniem koronawirusem .
Szczegółowe procedury znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Białymstoku

Legionowa 8, 15-099 Białystok
tel.
85 740 85 40

https://www.wsse.bialystok.pl/


Główny Inspektorat Sanitarny

https://gis.gov.pl/

Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia KORONAWIRUSEM
plik pdfOGŁOSZENIE
Informujemy, że nasza szkoła nawiązała współpracę z gabinetem stomatologicznym A-Z DENTAL na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów  o zapoznanie się z poniższymi procedurami, które obowiązują w naszej szkole.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

plik pdf


Jesteśmy na  Facebooku
              Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) -  cyt. „Art. 11. Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.”

 – proszę o umieszczenie danych inspektora na stronie internetowej Państwa Placówki w obowiązku informacyjnych oraz zakładce dot.  danych kontaktowych. W danych kontaktowych umieszczamy:

1.       Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Izabela Remjasz
2.       Dane kontaktowe nr telefonu 85 6543 987
3.       Dane mailowe –
iod.patrem@gmail.com
W załączeniu klauzula informacyjna


plik pdf. /pobierz/