AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2018/2019
UWAGA  RODZICE/ OPIEKUNOWIE !

Informujemy, iż informacje dotyczące warunków oraz terminów składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: www.mopr.bialystok.pl

Światowy Dzień  bez  Tytoniu
W  związku z  obchodami  Światowego Dnia  bez  Tytoniu,  obchodzonego  
31  maja,  Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w  Białymstoku informuję, iż hasło przewodnie  tegorocznej akcji  ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi:  „Tytoń i zdrowie  płuc”.

Jego  celem jest zwrócenie  uwagi na  rolę płuc w  organizmie  człowieka oraz podniesienie  świadomości społeczeństwa na  temat zdrowotnych  skutków  używania tytoniu  i  narażenia na  dym tytoniowy „z drugiej  ręki”, szczególnie w  kontekście funkcjonowania  układu oddechowego.

 Plakat Światowy Dzień bez Tytoniu 
plik pdf pobierz

artykuł na temat " WPŁYW CZYNNEJ I BIERNEJ EKSPOZYCJI NA DYM TYTONIOWY NA FUNKCJONOWANIE UKŁADU ODDECHOWEGO"

plik pdf pobierzPROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów  o zapoznanie się z poniższymi procedurami, które obowiązują w naszej szkole.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

plik pdf


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020
- ulotka - plik pdf

ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
plik pdf

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych
więcej na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku
w zakładce Edukacja  - Rekrutacja. 
www.bialystok.pl


NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ  

Szkoła Podstawowa nr 37 im. K. Górskiego
w Białymstoku   ogłasza nabór dziewcząt
i chłopców do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna na rok szkolny 2019/2020r.

Oferujemy:
* 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu,
* naukę gry w piłkę nożną pod okiem  trenerów,
* wyjazdy na zawody sportowe.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły 
15-808 Białystok ul. Jaworowa 8 tel.
85 6543987.

 

Jesteśmy na  Facebooku
              Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) -  cyt. „Art. 11. Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.”

 – proszę o umieszczenie danych inspektora na stronie internetowej Państwa Placówki w obowiązku informacyjnych oraz zakładce dot.  danych kontaktowych. W danych kontaktowych umieszczamy:

1.       Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Izabela Remjasz
2.       Dane kontaktowe nr telefonu 85 6543 987
3.       Dane mailowe –
iod@sp37.edu.pl
W załączeniu klauzula informacyjna


plik pdf. /pobierz/