AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Przedstawiamy nowy adres internetowy
Szkoły Podstawowej nr 37  im. K. Górskiego w Białymstoku

sp37.edu.bialystok.pl

 

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN oraz wytycznymi MZ i GIS od 17.05.2021r. uczniowie klas IV – VIII rozpoczynają nauczanie stacjonarne w systemie hybrydowym wg. następującego grafiku:

17.05. – 21.05. 2021r. stacjonarnie uczą się klasy IV, V, VII

24.05. i 28.05.2021r. stacjonarnie uczą się klasy VI, VIII.

Przypominamy, że dni 25, 26, 27. 05. 2021 są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych ze względu na egzamin ósmoklasisty.

UWAGA: Uczniowie klas VIII 24. 05.2021r. (poniedziałek) odbywają zajęcia zgodnie  z rozkładem podanym przez wychowawcę klasy.

 

Narodowym Spisie Powszechnym

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się  z informacją o Narodowym Spisie Powszechnym, który rozpoczął się 1 kwietnia a zakończy 30 września br.

 Narodowy Spis Powszechny - pobierz plik 

 

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice i uczniowie klas I – III

Informujemy, że od 26 .04.2021r.  w szkole może przebywać 50 % uczniów
klas I – III. W związku z tym zajęcia w klasach I- III będą się odbywać hybrydowo wg następującego grafiku:

26.04 – 30. 04.21r.- zajęcia w szkole odbywają klasy: IA, IB, IIIB.
Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

04.05 – 07.05.2021r. - zajęcia w szkole odbywają klasy: IIA, IIB, IIIA.
Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci, które uczą się stacjonarnie.

 

KANGUR MATEMATYCZNY  2021

W czwartek  22 kwietnia 2021 roku o godz.9:00 odbędzie się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY 2021”. Uczniowie klas II – VIII biorący w nim udział przychodzą do szkoły na godz. 8:45. Należy zabrać ze sobą formularz wypełnionej zgody rodziców na udział w konkursie oraz czarny długopis.

Formularze zgody rodziców można odebrać w szkole lub wydrukować.

zgoda uczestnika konkursu - plik pdf


 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Wyniki postępowania rekrutacyjnego
do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
Rekrutacja 2021/2022

 
Lista dzieci zakwalifikowanych  do oddziały przedszkolnego 
pobierz plik - pdf  (30.03.2021)
 
Lista dzieci niezakwalifikowanych  do oddziały przedszkolnego  
pobierz plik - pdf  (30.03.2021)
 
Lista dzieci zakwalifikowanych  do klasy pierwszej
pobierz plik - pdf   (02.04.2021)
Lista dzieci niezakwalifikowanych  do klasy pierwszej
pobierz plik - pdf   (02.04.2021)

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 2

Dyżur telefoniczny - 
85 879 77 71 - codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
13.30–15.30 – dyżur pedagoga
16.00–18.00 – dyżur psychologa

E-porady dla osób, które:
·         przeżywają różne dylematy życiowe;
·         odczuwają swój stan jako kryzys, zmęczenie, zniechęcenie;
·         czują, że potrzebują pomocy.

Jeśli macie Państwo wątpliwości, poszukujecie kontaktu ze specjalistą, nie wiecie jak pomóc sobie, dzieciom i bliskim - zapraszamy do kontaktu poprzez
e – porady. Pytania, trudności, wątpliwości prosimy kierować na adres: 
porady@ppp2.eu. Po otrzymaniu wiadomości zostanie ona przekierowana do specjalisty, który zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, odpowie na zgłaszane trudności czy wątpliwości. W zgłoszeniu prosimy
 o podanie numeru telefonu rodzica
.

Program profilaktyki antynikotynowej „Nie pal przy mnie, proszę”

W naszej szkole uczniowie klas I uczestniczą w realizacji programu profilaktyki antynikotynowej „Nie pal przy mnie, proszę”

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży.

Ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe programu:

  • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

  • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

  • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia

  • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

  • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

  • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed dymem tytoniowym

pedagog: M. ZubrzyckaINFORMACJA OD PEDAGOGA SZKOLNEGO

Przed 2020 rokiem depresja zajmowała czwarte miejsce na liście najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Obecnie, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną i związaną z nią izolację, problem ten może być znacznie poważniejszy. Mimo tak dużej skali, wiedza na temat tej choroby jest wciąż niewystarczająca. Część osób uznaje objawy depresji za symptomy zupełnie innej choroby i zgłasza lekarzowi problemy ze snem, brak apetytu, spadek energii czy zaburzenia pamięci.

W depresji, tak samo jak w przypadku innych chorób, szybkie rozpoznanie
i podjęcie właściwego leczenia, jest kluczem do powrotu do zdrowia.

Zachęcamy nauczycieli i rodziców/ opiekunów do zapoznania się z „Rekomendacjami postępowania w zakresie zapobiegania, wykrywania i leczenia depresji” opracowanymi przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ( szczególnie s. 58-90 )

Pedagog M. Zubrzycka

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego
i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
 i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest  stronie internetowej MEiN
harmonogram


 

W związku z pandemią Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami  Emocjonalnymi w ofercie oprócz  terapii, konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli, odbywających się w formie stacjonarnej i zdalnej,   wprowadza konsultacje telefoniczne dla dzieci i młodzieży przez 2 godziny dziennie. Nasi specjaliści  będą dostępni  pod numerem telefonu: 85 732 86 66

Grafik  dyżurów  umieszczony jest na stronie  internetowej poradni:  www.sppp.bialystok.pl

Joanna  browska - Pastwa
Dyrektor Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

 

 

Dziecięcy Telefon  Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12

LIST z Biura Rzecznika Praw dziecka 
pobierz plik

List Podlaskiego Kuratora Oświaty
pobierz plik

 UWAGA UCZNIOWIE KLAS VIII
19 listopada 2020r. Minister Edukacji Narodowej ogłosił wprowadzenie zmian dotyczących egzaminu ósmoklasisty.
Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami .

pobierz informator  (plik pdf )
          
Dyrekcja Szkoły


Poradnik dla rodziców i nauczycieli
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji  w klasach I-III szkoły podstawowej.  Zawiera on wiele cennych wskazówek dotyczących planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu, a także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego
 w warunkach domowych. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą publikacją.


poradnik - pobierz plik
Dyrekcja Szkoły


Drodzy Rodzice i Nauczyciele!

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35 uruchomiła dyżury telefoniczne specjalistów pod nr tel. 85/879-77-71 od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30- 20.00
Zachęcam do skorzystania z pomocy specjalistów w razie potrzeby.

Pedagog M. ZubrzyckaBIBLIOTEKA SZKOLNA INFORMUJE

W czasie nauczania zdalnego zapraszamy do biblioteki szkolnej w godzinach 8.00-15.00.

Nauczyciele bibliotekarze


 

Europejski Dzień Wiedzy  Antybiotykach
Ulotka kampanii EDWA 2020  - pobierz

Informacja  Europejski Dzień Wiedzy  Antybiotykach - pobierz plik

 

Drodzy rodzice i nauczyciele

Informujemy, iż od dnia 02.11.2020r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr2 w Białymstoku powróciła do swojej dawnej siedziby przy ul. Mazowieckiej 35 i pracuje w reżimie sanitarnym z indywidualnym klientem. Wszystkie wizyty w poradni odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym- 85/742-34-34 oraz poprzez kontakt mailowy- sekretariat@ppp2.eu.

Pedagog M. Zubrzycka
INFORMACJA

Materiały logopedyczne do pracy w domu umieszczone są w zakładce: "Logopedia". W razie pytań zapraszam do kontaktu email - jus_krajewska@wp.pl.

Justyna Krajewska - logopedaUWAGA RODZICE – PILNE

Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19 (ochrona zdrowia i służby mundurowe).

Bardzo prosimy o zgłaszanie do sekretariatu szkoły uczestnictwa
w zajęciach opiekuńczych w świetlicy.

Dyrektor Szkoły
Tadeusz Gaszyński

Komunikat

Szanowni Państwo, Rodzice,  drodzy Uczniowie!

Informujemy, że od
9 listopada br. nauką zdalną zostaną objęci wszyscy uczniowie szkół podstawowych.
Tryb zdalny będzie obowiązywał do 22 grudnia 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki ferie zimowe
w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju
w tym samym termie - od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Nauka odbywa się  z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Teams 
oraz dziennika elektronicznego  zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji.  Lekcje trwają 30 minut.

Czas pomiędzy poszczególnymi lekcjami uczniowie wykorzystują na ćwiczenia relaksacyjne  i odpoczynek od monitora.

W przypadku trudności z dostępem do sprzętu lub Internetu proszę ten fakt zgłosić wychowawcy klasy.

W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu 
w sekretariacie  szkolnym,
uczniowie  mogą  korzystać z komputera szkolnego w  sali informatycznej.
Komunikat
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku informuje:
Na podstawie Rozporządzenia MEN od dnia 26.10.2020r zajęcia dydaktyczne
w klasach IV - VIII będą odbywać się zdalnie.
Szczegółowe informacje dotyczące nauczania zdalnego zostaną zamieszczone
w dzienniku elektronicznym  poszczególnych klas w dn. 26.10.2020r. 

                                                                Tadeusz Gaszyński


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

7 stycznia 2021r.
8 stycznia 2021r.
25 maja 2021r. r. (egzamin ósmoklasisty)
26 maja 2021r. r. (egzamin ósmoklasisty)
27 maja 2021r. r. (egzamin ósmoklasisty)
4 czerwca 2021r.
W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
Ważne. Do Rodziców uczniów klas ósmych.
Dyrektor Szkoły przekazuje informacje w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2020/2021.


pobierz plik pdf
MISJA ROBOTYKA - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W tym roku szkolnym podobnie jak w latach poprzednich będą prowadzone  w naszej  szkole zajęcia z robotyki
dla dzieci.

informacja o zajęciach  - pobierz plik pdf
Misja Robotyka - pobierz plik


Zajęcia dodatkowe w formie online
W związku z sytuacją epidemiologiczną postanowiliśmy zaoferować Państwa  dzieciom możliwość korzystania
z naszych zajęć dodatkowych
w formie
online.
 
Jest to nauka i zabawa w jednym, wachlarz możliwości pozwala na wybranie
najlepszej opcji  m.in. zajęcia z gitary, programowania, rysunku, grafiki,
matematyki. Pierwsze zajęcia pokazowe każdej z usług są bezpłatne.*
*Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu za pomocą
formularza poprzez stronę:  *„Kompleksowa Profilaktyka Wad Postawy”
Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji programu „Kompleksowa Profilaktyka Wad Postawy”.

 Grupę docelową stanowią: dzieci z klas I, IV i VI szkoły podstawowej.
W ramach projektu, u dzieci zgłoszonych do programu, zostaną przeprowadzone bezpłatne badania diagnostyczne wad postawy. Podczas indywidualnej konsultacji z Fizjoterapeutą zyskacie Państwo pełną informację na temat ewentualnie występujących schorzeń u Waszego dziecka i wynikających z nich zagrożeń.

Trójwymiarowa analiza kręgosłupa 4D przy użyciu sprzętu Diers  to nieinwazyjna metoda pomiaru kręgów oraz poszczególnych odcinków tej części szkieletu przy użyciu metody światło-optycznej. Wyniki badań wyświetlają się w formie cyfrowej na monitorze zaraz po przeprowadzeniu analizy. Zaawansowana technologia pozwala na wykonanie precyzyjnych pomiarów ciała bez użycia promieni rentgenowskich, z wykluczeniem ubocznych skutków napromieniowania. Dzieci ze znacznym stopniem wad postawy zakwalifikują się do kolejnego etapu projektu, jakim będą bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt pod numerem tel: 607684939. Badania będą umawiane indywidualnie, w dogodnym dla Państwa terminie
i odbywać się będą w Przychodni Rehabilitacyjnej na ul Warszawskiej 79 w Białymstoku.


INFORMACJA

W związku z ograniczeniami związanymi
z pandemią COVID 19 oraz zgodnie  z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły, przypominamy, że uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed swoimi lekcjami. Nie dotyczy to dzieci uczęszczających do świetlicy. Prosimy
o przestrzeganie tej zasady.

UBEZPIECZENIE DZIECI OD WRZEŚNIA 2020 r.
Informujemy, że szkoła nie pośredniczy
   w ubezpieczeniu NNW uczniów.
 
Propozycja ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci
i młodzieży
przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową (NAU)
Oferta - Akcja szkolna 2020/2021 - pobierz plik
Ubezpieczenie EDU PLUS - pobierz plik
Ubezpieczenie NNW dla szkół podstawowych - plik pdf
Załącznik nr 1  - Postanowienia dodatkowe -  pobierz plik


Zawiadomienie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego  o wyborze oferty w drodze przetargu pisemnego na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

pobierz (plik pdf)

 

Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej

Procedury bezpieczeństwa w Bibliotece
Szkoły Podstawowej Nr 37im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku na czas zagrożenia chorobą COVID-19.

pobierz (plik pdf)

 

 

 Drodzy Rodzice,
prosimy zapoznać się z
informacją dotyczącą postępowania w związku
z zagrożeniem koronawirusem .
Szczegółowe procedury znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Białymstoku

Legionowa 8, 15-099 Białystok
tel.
85 740 85 40

https://www.wsse.bialystok.pl/


Główny Inspektorat Sanitarny

https://gis.gov.pl/

Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia KORONAWIRUSEM
plik pdfOGŁOSZENIE
Informujemy, że nasza szkoła nawiązała współpracę z gabinetem stomatologicznym A-Z DENTAL na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów  o zapoznanie się z poniższymi procedurami, które obowiązują w naszej szkole.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

plik pdf


Jesteśmy na  Facebooku
              Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) -  cyt. „Art. 11. Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.”

 – proszę o umieszczenie danych inspektora na stronie internetowej Państwa Placówki w obowiązku informacyjnych oraz zakładce dot.  danych kontaktowych. W danych kontaktowych umieszczamy:

1.       Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Izabela Remjasz
2.       Dane kontaktowe nr telefonu 85 6543 987
3.       Dane mailowe –
iod.patrem@gmail.com
W załączeniu klauzula informacyjna


plik pdf. /pobierz/