AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2018/2019

 

SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VIII
Zapraszamy rodziców uczniów klas ósmych na spotkanie, które odbędzie się 2 października  2018 r. (wtorek) o godz. 16.30 w stołówce szkolnej.
  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 37
im. K. Górskiego w Białymstoku

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
2 listopada 2018r. (piątek)
15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)
/egzamin ósmoklasisty/
16 kwietnia 2019r. (wtorek)
/egzamin ósmoklasisty/
17 kwietnia 2019r. (środa)
/egzamin ósmoklasisty/
30 kwietnia 2019r. (wtorek)
2 maja 2019r. r. (czwartek)
W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

 

Ogłoszenie - obiady szkolne

RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPISANIA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW
U WYCHOWAWCY KLASY LUB W SEKRETARIACIE
ZKOŁY I ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SEKRETARIACIE ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ OBOK STOŁÓWKI.
Wpłat za obiady za miesiąc październik (23dni) prosimy dokonywać
dniach 24 .09.2018r. –28 .09.2018r.
- opłata ucznia – 64,40zł. (obowiązkowo z dopiskiem - za obiady X.2018r.,
3 posiłki, imię i nazwisko dziecka).
- opłata pracownika pedagogicznego - 115,00 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - imię i nazwisko –nauczyciel SP, za obiady X.2018r., 23posiłki).
Kwotę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej
r 37 im. K. Górskiego - 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262
Posiłki wydawane będą wyłącznie na podstawie okazanej karty obiadowej.
Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej. Do wpłat za obiady dokonanych po 28.09.2018r. będą naliczane odsetki ustawowe.
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

 

Zmiana godzin pracy świetlicy szkolnej

Informujemy, że świetlica szkolna będzie czynna w godz. od 7.30 do 16.30.


KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI
W roku szkolnym 2018/2019 indywidualne konsultacje
 z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w każdy  pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 17.00 - 18.00.
W grudniu i w maju konsultacje odbywać się będą
 od godz. 17.00 do 19.00

Jesteśmy na  Facebooku
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych


plik pdf. /pobierz/